Cristin-prosjekt-ID: 420935
Sist endret: 23. oktober 2014, 12:44

Cristin-prosjekt-ID: 420935
Sist endret: 23. oktober 2014, 12:44
Prosjekt

Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og -formidling i et sørsamisk og norrønt grenselandskap

prosjektleder

Hilde Rigmor Amundsen
ved Norsk institutt for kulturminneforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norsk institutt for kulturminneforskning

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 212882

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2012 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kulturhistorie, kulturminneforvaltning og -formidling i et sørsamisk og norrønt grenselandskap

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Hilde Rigmor Amundsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norsk institutt for kulturminneforskning

Terje Skjeggedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for arkitektur og planlegging ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Grete Swensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bygningsavdelingen ved Norsk institutt for kulturminneforskning

Marit Myrvoll

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nordområdeavdelingen ved Norsk institutt for kulturminneforskning
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Outline research articles WP2, WP3, WP4, WP5: Cultural history, cultural heritage management and mediation in a South Sámi and Norse borderland.

Amundsen, Hilde Rigmor; Skjeggedal, Terje; Swensen, Grete; Os, Kristin; Grahn, Wera. 2013, Forskerseminar. HINN, NIKUVitenskapelig foredrag

Reindeer Hunting Systems in Eastern Norway - Sami or Norse?

Os, Kristin; Amundsen, Hilde Rigmor. 2013, European Association of Archaeologist (EAA). NIKUPoster

Konflikt, samhandling, harmoni? Bilder av en pluralistisk fortid på museum.

Swensen, Grete. 2012, Museale og arkivale praksiser. NIKUPopulærvitenskapelig foredrag
1 - 3 av 3