Cristin-prosjekt-ID: 421012
Sist endret: 23. juni 2014, 09:18

Cristin-prosjekt-ID: 421012
Sist endret: 23. juni 2014, 09:18
Prosjekt

Praksisrettet utdanningsforskning (PRAKUT) i kroppsøvingslærerutdanningen

prosjektleder

Øyvind Førland Standal
ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier ved Norges idrettshøgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2012 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Praksisrettet utdanningsforskning (PRAKUT) i kroppsøvingslærerutdanningen

Metode

Fokusgruppeintervju av studenter, høgskoleansatte og øvingslærere ved kroppsøvingslærerutdanninger i Norge

prosjektdeltakere

prosjektleder

Øyvind Førland Standal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier ved Norges idrettshøgskole

Kjersti Mordal Moen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet

Vegard Fusche Moe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Per Midthaugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap ved Norges idrettshøgskole
1 - 4 av 4