Cristin-prosjekt-ID: 421545
Sist endret: 14. januar 2015, 09:17

Cristin-prosjekt-ID: 421545
Sist endret: 14. januar 2015, 09:17
Prosjekt

188926/NFR

prosjektleder

Sven Olle Mårten Söderhamn
ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Universitetet i Agder

Finansiering

  • Norges forskningsråd
    Prosjektkode: 188926

Tidsramme

Avsluttet
Start: 26. september 2013 Slutt: 31. januar 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

188926/NFR

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sven Olle Mårten Söderhamn

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Testing reliability and validity of Lorensen’s Self-care Capability Scale (LSCS) among older home-living, care-dependent individuals in Norway.

Dale, Bjørg; Sævareid, Hans Inge; Söderhamn, Olle. 2013, International Journal of Older People Nursing. UIAVitenskapelig artikkel

Participation in physical and social activities among home-dwelling persons with dementia - experiences of next of kin.

Söderhamn, Ulrika; Landmark , Bjørg ; Eriksen, Sissel; Söderhamn, Olle. 2013, Psychology Research and Behavior Management. DRAMMEN, USN, UIAVitenskapelig artikkel

Being old and living alone in urban areas. The meaning of self-care and health on the perception of life situation and identity.

Sundsli, Kari; Espnes, Geir Arild; Söderhamn, Olle. 2013, Psychology Research and Behavior Management. NTNU, UIAVitenskapelig artikkel

Kvalitet o forskningsveiledning. Noen betraktninger fra et nordisk utviklingsseminar.

Söderhamn, Olle; Flateland, Sylvi Monika; Haraldstad, Kristin; Skisland, Anne Valen-Senstad. 2013, Nordisk sygeplejeforskning. UIAPopulærvitenskapelig artikkel

Nutritional self-care in two older Norwegian males - A case study.

Tomstad, Solveig Thorbjørnsen; Söderhamn, Ulrika; Espnes, Geir Arild; Söderhamn, Olle. 2013, Clinical Interventions in Aging. NTNU, UIAVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »