Cristin-prosjekt-ID: 422918
Sist endret: 13. oktober 2017, 09:17

Cristin-prosjekt-ID: 422918
Sist endret: 13. oktober 2017, 09:17
Prosjekt

Legitimacy and Fallibility in Child Welfare Services

prosjektleder

Marit Skivenes
ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 217115

Klassifisering

Emneord

Familierett • Barnerett • Beslutningstaking • Velferdsstat • Barn • Barnevernet • barnevernloven

Tidsramme

Avsluttet
Start: 30. september 2013 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Legitimacy and Fallibility in Child Welfare Services

Vitenskapelig sammendrag

Legitimacy and Fallibility in Child Welfare Services: A Cross-Country Study of Decision-Making" is a research project on child welfare services in Norway, Finland, England and USA. The project is funded by the Norwegian Research Council and runs from September 2012 to August 2016. The aim of the project is to identify some decisive factors and mechanisms in different welfare state arrangements and child welfare systems that promote or hinder high quality decision-making in the best interest of children and families. Professor Marit Skivenes from the department of Administration and Organization Theory, University of Bergen, is Principal Investigator.

Tittel

Legitimacy and Fallibility in Child Welfare Services

Vitenskapelig sammendrag

Legitimacy and Fallibility in Child Welfare Services: A Cross-Country Study of Decision-Making" is a research project on child welfare services in Norway, Finland, England and USA. The project is funded by the Norwegian Research Council and runs from September 2012 to August 2016. The aim of the project is to identify some decisive factors and mechanisms in different welfare state arrangements and child welfare systems that promote or hinder high quality decision-making in the best interest of children and families. Professor Marit Skivenes from the department of Administration and Organization Theory, University of Bergen, is Principal Investigator.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marit Skivenes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet

Milfrid Tonheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen

Line Marie Sørsdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen

Jill Duerr Berrick

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of California, Berkeley

Anne-Mette Magnussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for medie- og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

The child´s opinion and position in care order proceedings: an analysis of judiciary discretion in the county boards decision-making.

Magnussen, Anne-Mette; Skivenes, Marit. 2015, The International Journal of Children's Rights. UIB, HVLVitenskapelig artikkel

Cross-country perspectives on the Finnish and Norwegian child welfare: how are the good decisions made?

Skivenes, Marit; Pösö, Tarja. 2015, Den Nordiske Barnevernkongressen. UIBVitenskapelig foredrag

Children's involvement in care order decision-making: A cross-country analysis.

Berrick, Jill Duerr; Dickens, Jonathan; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2015, International Journal of Child Abuse & Neglect. UoCB, TY, UoEA, UIBVitenskapelig artikkel

Handlingsrommet for barns deltagelse i barnevernssaker.

Skivenes, Marit. 2015, Tidsskrift for velferdsforskning. UIB, HVLVitenskapelig artikkel

An analysis of judicial discretion in County board’s decision-making.

Magnussen, Anne-Mette; Skivenes, Marit. 2014, ESF Exploratory Workshop on Socio-Legal Models of Care Order Proceedings in Europe. HVLFaglig foredrag
1 - 5 av 19 | Neste | Siste »