Cristin-prosjekt-ID: 423026
Sist endret: 17. november 2014 10:09

Cristin-prosjekt-ID: 423026
Sist endret: 17. november 2014 10:09
Prosjekt

More for Less: International comparison of health spending and outcomes

prosjektleder

Tor Iversen
ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
 • Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 30. september 2010 Slutt: 30. september 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

More for Less: International comparison of health spending and outcomes

Sammendrag

Er Norge verdensmester i helseutgifter, men ikke i helse? Prosjektet prøver å svare på dette spørmålet på to måter. Først ved å analysere helseutgiftene i forskjellige land og hvorfor de varierer. Deretter ved å sammenligne hvordan man behandler noen sykdommer og hvillket resultatet det gir i Norge, Finalnd og noen andre Europeiske land.

Vitenskapelig sammendrag

Er Norge verdensmester i helseutgifter, men ikke i helse? Prosjektet prøver å svare på dette spørmålet på to måter. Først ved å analysere helseutgiftene i forskjellige land og hvorfor de varierer. Deretter ved å sammenligne hvordan man behandler noen sykdommer og hvillket resultatet det gir i Norge, Finalnd og noen andre Europeiske land.

Metode

Bruk av registerdata.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tor Iversen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo

Eric Nævdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
Aktiv cristin-person

Hans Olav Melberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Terje P. Hagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo
1 - 4 av 4