Cristin-prosjekt-ID: 423241
Sist endret: 14. januar 2015, 13:09

Cristin-prosjekt-ID: 423241
Sist endret: 14. januar 2015, 13:09
Prosjekt

TSAd as a modulator of immune cell signalling

prosjektleder

Vibeke Sundvold Gjerstad
ved Anatomi: Molekylær immunologi ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Anatomi: Molekylær immunologi ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag • Medisinske fag

Emneord

Cellulær immunologi • Cellesignalering

HRCS-helsekategori

 • Betennelse og immunsystem

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1 Underbyggende Forskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt
 • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2012 Slutt: 30. september 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

TSAd as a modulator of immune cell signalling

Vitenskapelig sammendrag

The overall aim of this project is to delineate one molecular mechanism by which signalling molecules crucial for immune cell function are controlled. We have previously found that TSAd is a crucial modulator of the immune specific tyrosine kinases Lck and Itk. These intra cellular enzymes are potent proto-oncogenes, and a number of mechanisms have evolved to control their activity. In the present project we perform a detailed characterization of TSAd´s ability to promote molecular crosstalk between Lck and Itk and the functional consequences thereof. The research will contribute to a comprehensive understanding of how key cellular signalling molecules are regulated in immune cells, and this insight will open new possibilities for treatment of disease.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Inaktiv cristin-person

Vibeke Sundvold Gjerstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Anatomi: Molekylær immunologi ved Universitetet i Oslo

Ramakrishna Prabhu Gopalakrishnan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Anatomi: Molekylær immunologi ved Universitetet i Oslo
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

The kinase Itk and the adaptor TSAd change the specificity of the kinase Lck in T cells by promoting the phosphorylation of Tyr192.

Granum, Stine; Gjerstad, Vibeke Sundvold; Gopalakrishnan, Ramakrishna Prabhu; Berge, Tone; Koll, Lise; Abrahamsen, Greger; Sørlie, Morten; Spurkland, Anne. 2014, Science Signaling. NMBU, UIO, OUSVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1