Cristin-prosjekt-ID: 423717
Sist endret: 11. februar 2016, 11:51

Cristin-prosjekt-ID: 423717
Sist endret: 11. februar 2016, 11:51
Prosjekt

Fra mikrofon til CD

prosjektleder

Dag Ove Vareberg
ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Administrasjon ved Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2013 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fra mikrofon til CD

Populærvitenskapelig sammendrag

Mål

Målet med dette e-læringsprosjektet er todelt:

• Å lage et sett med digitale instruksjonsfilmer, slik at studenter kan tilegne seg kunnskaper og ferdigheter i lydopptak, lydredigering og miksing i faget musikkteknologi

• Å teste ut undervisningsmetoden Flipped classroom/Omvendt undervisning

Om prosjektet

Musikkteknologi er meget populært i grunnskolen, men få studenter/lærere føler seg kompetente til å sette i gang. Ved å tilby sentrale deler av lærestoffet digitalt, vil studentene ha mulighet til både å forberede seg i forkant av undervisningen og å repetere stoffet (omvendt undervisning). Erfaringer i dette e-læringsprosjektet vil trolig ha overføringsverdi til andre fag enn musikk. Prosjektet er finansiert av strategiske midler til utvikling av e-læring og bruk av IKT i undervisningen.

Fire instruksjonsfilmer som demonstrerer opptak av gitar, flygelhorn, piano og vokal er tatt opp i samarbeid med Senter for nye medier (HiB). En versjon beregnet på NRK Kunnskapskanalen ble sendt til vurdering i desember 2015.

Tittel

From Microphone to CD

prosjektdeltakere

prosjektleder
Inaktiv cristin-person

Dag Ove Vareberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet

Siv Birgitta Systad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Administrasjon ved Høgskulen på Vestlandet

Brian Holmedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Administrasjon ved Høgskulen på Vestlandet

Paul Richard Johannessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Administrasjon ved Høgskulen på Vestlandet

Egil Haugland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Studioopptak i praksis - gitar (12:12).

Vareberg, Dag Ove; Haugland, Egil; Johannessen, Paul Richard; Systad, Siv Birgitta; Holmedal, Brian. 2013, HVLVisuell kunst

Studioopptak i praksis - vokal (6:15).

Vareberg, Dag Ove; Onsrud, Silje Valde; Johannessen, Paul Richard; Holmedal, Brian. 2013, HVLVisuell kunst

Studioopptak i praksis - piano (6:45).

Vareberg, Dag Ove; Bakke, Stein; Johannessen, Paul Richard; Holmedal, Brian. 2013, HVLVisuell kunst

Studioopptak i praksis - flygelhorn (5:29).

Vareberg, Dag Ove; Turøy, Anne Kristine Wallace; Johannessen, Paul Richard; Holmedal, Brian. 2013, HVLVisuell kunst
1 - 4 av 4