Cristin-prosjekt-ID: 424337
Sist endret: 3. februar 2016, 10:02

Cristin-prosjekt-ID: 424337
Sist endret: 3. februar 2016, 10:02
Prosjekt

Danningsideal - En komparativ studie av barnehagepraksis I Norge og Kina.

prosjektleder

Åsta Birkeland
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Finansiering

  • Høgskolen i Bergen
    Prosjektkode: 22147

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Komparativ forskning • Komparativ barnehagepedagogikk

Kategorier

Prosjektkategori

  • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
55585987
Sted
Åsta Birkeland

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2010 Slutt: 1. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Danningsideal - En komparativ studie av barnehagepraksis I Norge og Kina.

Sammendrag

Prosjektet er et delprosjekt i Barnehagen som danningsarena ledet av førsteamanuensis Dr. Fil. Elin Eriksen Ødegaard. Prosjektet vil gjennom en komparativ tilnærming utforske hvordan individualisering som ideal forstås av førskolelærere og hvordan individualisering kommer til uttrykk i førskolelærernes praksis i en barnehage i Norge og en i Kina. Prosjektet vil bidra med empirisk kunnskap om lokal utforming og forståelse av globale idealer om individualisering i barnehagen. I tillegg vil prosjektet bidra med kunnskap om komparativ forskning som metode for å kunne utforske danningsideal i barnehagen.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet er et delprosjekt i Barnehagen som danningsarena ledet av førsteamanuensis Dr. Fil. Elin Eriksen Ødegaard. Prosjektet vil gjennom en komparativ tilnærming utforske hvordan individualisering som ideal forstås av førskolelærere og hvordan individualisering kommer til uttrykk i førskolelærernes praksis i en barnehage i Norge og en i Kina. Prosjektet vil bidra med empirisk kunnskap om lokal utforming og forståelse av globale idealer om individualisering i barnehagen. I tillegg vil prosjektet bidra med kunnskap om komparativ forskning som metode for å kunne utforske danningsideal i barnehagen.

Tittel

Cultural formation ideals. A comparative study of historically grounded kindergarten practices in Norway and in China

prosjektdeltakere

prosjektleder

Åsta Birkeland

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Colonialization - an autobiographic inquiry of a cross cultural researcher.

Birkeland, Åsta. 2015, Negotiated Neglected Narratives. HVLVitenskapelig foredrag

Individualisering som danningsideal- en komparativ studie.

Birkeland, Åsta. 2014, Sluttseminar i Barnehagen som Danningsarena. NTNU, HVLVitenskapelig foredrag

Norske barnehager sett fra Kina.

Birkeland, Åsta. 2014, Master i utdanningsvitenskap. NTNU, HVLVitenskapelig foredrag

Danningsideal i norske barnehager - sett fra Kina.

Birkeland, Åsta. 2014, Barnehagestemne 2014. HVLFaglig foredrag

Hvis veggene kunne snakke.....

Birkeland, Åsta. 2014, NTNU, HVLIntervju
1 - 5 av 29 | Neste | Siste »