Cristin-prosjekt-ID: 424344
Sist endret: 31. januar 2017, 18:45

Cristin-prosjekt-ID: 424344
Sist endret: 31. januar 2017, 18:45
Prosjekt

Å være ny lærerutdanner i Norge. Hvem er de nye lærerutdannerene og hva slags støtte opplever nye lærerutdannere i Norge de tre første årene i yrket?

prosjektleder

Ketil Langørgen
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Lærerutdanningsforskning

Kategorier

Prosjektkategori

  • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
55585896
Sted
Ketil Langørgen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2011 Slutt: 1. juli 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Å være ny lærerutdanner i Norge. Hvem er de nye lærerutdannerene og hva slags støtte opplever nye lærerutdannere i Norge de tre første årene i yrket?

Sammendrag

Formålet med dette phd.-prosjektet er å finne ut hvem som blir lærerutdannere, hvilke erfaringer de har de første årene i yrket og hvordan nytilsatte lærerutdannere selv lærer. Den senere tiden har det vært stort fokus på kvalitet i norsk lærerutdanning og mye oppmerksomhet har vært rettet mot lærerstudenten i utdanningen. Lite oppmerksomhet har vært rettet mot lærerutdanneren som profesjonell yrkesutøver. Denne studien er derfor ment å identifisere den «nytilsatte lærerutdanneren», hva slags oppfølging den nye lærerutdanneren erfarer og til slutt hvilke utviklingsmuligheter som finnes for den nytilsatte lærerutdanneren i Norge.

Populærvitenskapelig sammendrag

Selv om det de siste tiårene har vært stadig mer fokus på forskning i lærerutdanning, finnes fortsatt lite forskning på lærerutdannere som yrkesgruppe både internasjonalt og i særlig grad nasjonalt. Denne studien har derfor til hensikt å undersøke hvem de nytilsatte i lærerutdanningen er og hvilke erfaringer de har av støtte og egen utvikling som lærerutdannere de tre første årene i yrket.

Studien er satt sammen av 3 delprosjekter og er bygget rundt en digital survey rettet mot nye lærerutdannere ved norske lærerutdanningsinstitusjoner. Det første delprosjektet gir en oversikt og analyse av internasjonal forskningslitteratur om nye lærerutdannere og karakteristiske trekk ved denne forskningen. Videre er andre delprosjekt en studie av nye lærerutdanneres karriereveier inn i lærerutdanningen. Her er sentrale elementer som kjønn, alder, utdanning og yrkesbakgrunn presentert og drøftet med tanke på å forstå mer av det mangfoldet som finnes av veier inn i lærerutdannningen. Til slutt har det tredje prosjektet fokus på nye lærerutdanneres erfaringer av støtte og egen utvikling i de tre første årene i yrket som lærerutdanner.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ketil Langørgen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

What characterizes research on beginning teacher educators in international educational research literature?

Langørgen, Ketil. 2014, The Battle for Teacher Education: Reform in International And National Context. HVLVitenskapelig foredrag

Who are the new teacher educators in Norway, and what qualifications are emphasized for new teacher educators in Norway?

Langørgen, Ketil. 2014, ECER 2014, The Past, the Present and the Future of Educational Research. HVLVitenskapelig foredrag

Becoming a teacher educator - a Norwegian perspective.

Langørgen, Ketil. 2012, «Teacher Education Research between National Identity and Global Trends» . HVLPoster
1 - 3 av 3