Cristin-prosjekt-ID: 424354
Sist endret: 21. april 2015, 09:50

Cristin-prosjekt-ID: 424354
Sist endret: 21. april 2015, 09:50
Prosjekt

Didaktikklandskap – opplæringstilbud og kapabiliteter i Vest-Norge

prosjektleder

Tobias Christoph Werler
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2012 Slutt: 1. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Didaktikklandskap – opplæringstilbud og kapabiliteter i Vest-Norge

Sammendrag

Mål Hovedformålet med prosjektet er å analysere og forstå skolens forankring i sin regionale kontekst. Det stilles en del spørsmål ved gjeldende kriterier for å måle kunnskap og suksess i skolen og tester hypotesen om at det finnes alternative regionalt induserte forståelseshorisonter for hva skole er og hva den betyr for forskjellige aktører. Om prosjektet Forskningsprosjektet er knyttet til teorien om «didaktikklandskap» (Werler 2011, 2012). Den tolker skole og undervisning som et nettverkslignende læringstilbud som har som formål å sette elevene i stand å kunne leve sine liv. Den levde didaktiske praksis utforskes ved hjelp av tre delprosjekt (i samarbeid med Høgskolen i Volda og Universitetet i Gøteborg): Forutsetninger - hva skal læres (skolens kultur, program, innhold) og hvor skal dette læres (sosio-geografisk lokalisering, lokalmiljø, styring)? Å holde skole - hvem skal lære og hvordan undervises (rektors, læreres og elevers syn på opplæring)? Offentlige og private kvaliteter – kapabiliteter og nytte (elevenes utsagn om hva de kan)

Vitenskapelig sammendrag

Mål Hovedformålet med prosjektet er å analysere og forstå skolens forankring i sin regionale kontekst. Det stilles en del spørsmål ved gjeldende kriterier for å måle kunnskap og suksess i skolen og tester hypotesen om at det finnes alternative regionalt induserte forståelseshorisonter for hva skole er og hva den betyr for forskjellige aktører. Om prosjektet Forskningsprosjektet er knyttet til teorien om «didaktikklandskap» (Werler 2011, 2012). Den tolker skole og undervisning som et nettverkslignende læringstilbud som har som formål å sette elevene i stand å kunne leve sine liv. Den levde didaktiske praksis utforskes ved hjelp av tre delprosjekt (i samarbeid med Høgskolen i Volda og Universitetet i Gøteborg): Forutsetninger - hva skal læres (skolens kultur, program, innhold) og hvor skal dette læres (sosio-geografisk lokalisering, lokalmiljø, styring)? Å holde skole - hvem skal lære og hvordan undervises (rektors, læreres og elevers syn på opplæring)? Offentlige og private kvaliteter – kapabiliteter og nytte (elevenes utsagn om hva de kan)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tobias Christoph Werler

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1