Cristin-prosjekt-ID: 424599
Sist endret: 9. mars 2015, 13:27

Cristin-prosjekt-ID: 424599
Sist endret: 9. mars 2015, 13:27
Prosjekt

Flerstemmig monolog ved masterstudiene i drama og musikk

prosjektleder

Kari Mjaaland Heggstad
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • Høgskolen i Bergen
  Prosjektkode: 403452

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Film- og teatervitenskap • Teatervitenskap • Humaniora • Musikkvitenskap

Emneord

Teater • Musikk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Sted
Kari Mjaaland Heggstad

Tidsramme

Avsluttet
Start: 8. oktober 2013 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Flerstemmig monolog ved masterstudiene i drama og musikk

Sammendrag

Prosjektet presenterer et originalt studieemne (10 sp) der drama- og musikkstudenter arbeider i par gjennom en kunstnerisk forskningsprosess som skal resultere i en scenisk presentasjon. Utgangspunktet er tekster av en filosof, en vitenskapsteoretiker eller en kunstner. Gjennom devisingstrategier kombinert med tekststudier utvikler en musikkstudent og en dramastudent en flerstemmig monolog, der lydbilder, musikk, stemme og kroppsuttrykk taler sammen og mot hverandre for å framstille en side / et aspekt ved den valgte tenkeren / filosofen / kunstneren.

Populærvitenskapelig sammendrag

Forskningsprosjektet presenterer et studieemne der drama- og musikkstudenter arbeider i par gjennom en kunstnerisk forskningsprosess som skal resultere i en scenisk presentasjon. Utgangspunktet for studentarbeidet er tekster av en filosof, en vitenskapsteoretiker eller en kunstner. Gjennom devisingstrategier kombinert med tekststudier utvikler en musikkstudent og en dramastudent en flerstemmig monolog, der lydbilder, musikk, stemme og kroppsuttrykk taler sammen og mot hverandre for å framstille en side / et aspekt ved den valgte tenkeren / filosofen / kunstneren.Aalysen av studentenes kunstneriske forskning ser på sammenhengen mellom teori og kunstnerisk uttrykk og danningspotensialet i prosjektet.

Vitenskapelig sammendrag

Forskningsprosjektet er knyttet til tre utvalgte eksempler fra et studieemne ved mastergradene i drama og i musikk fra perioden 2007-2012. Et grunnleggende perspektiv for forskningen er å undersøke hvordan teori og kunstnerisk utforskning trer frem i det flerfaglige kunstneriske fellesprosjektet og på hvilke måter studentes prosjekter bidrar til danning. En undersøker og analyserer studentgruppers kunstnerisk forskningsprosess og sceniske sluttpresentasjon. Studentprosjektene tar utgangspunkt i henholdsvis Virginia Woolfs forfatterskap og skrivestil (produsert i 2010), Pierre Bourdieus teorier (produsert i 2012) og Kurt Schwitters sammensatte kunstneriske virksomhet og manifester (2008). Teoretisk fundament knyttes til de valgte prosjektene samt estetisk teori og anvender (ny)retorisk teori i analysen. Ananalysen ser på sammenhengen mellom teori og kunstnerisk uttrykk i studentarproduksjonene. Det skrives en fagfellebedømt artikkel for hvert av de utvalgte masterprosjektene.

Fremdrift i artikkelproduksjonene er følgende: del 1 (Woolf)  ferdigstilles i 2012 og skrives på engelsk og del 2 (Bourdieu) ferdigstilles i 2013 og skrives på norsk. Del 3 (Schwitters) ferdigstilles i 2015. Del 3 skrives på engelsk i samarbeid mellom masterprosjektets ledere Jostein Stalheim og  Kari Mjaaland Heggstad.

Metode

Retorisk analyse.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kari Mjaaland Heggstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Jostein Stalheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

MERZ - en analyse av en flerstemmig monologforestilling basert på arbeidet til Kurt Schwitters.

Heggstad, Kari Mjaaland; Stalheim, Jostein. 2014, Delområde 3: Estetisk danning. HVLVitenskapelig foredrag

Om danningsperspektivet i forestillingen "En punkers reise mot kulturell kapital".

Heggstad, Kari Mjaaland. 2013, "Teater som danning"/nettverkkonferanse for drama-/teaterutdannere. HVLVitenskapelig foredrag

Polyphonic monologue as artistic research - with the example: "A Bubbling Passion, a Crazy Admiration".

Heggstad, Kari Mjaaland. 2013, HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

'A punk rocker's journey towards cultural capital' - about polyphonic monologue in a master programme.

Heggstad, Kari Mjaaland. 2013, Verdenskongressen IDEA Paris 2013. HVLVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »