Cristin-prosjekt-ID: 424603
Sist endret: 16. november 2019, 22:57

Cristin-prosjekt-ID: 424603
Sist endret: 16. november 2019, 22:57
Prosjekt

I knehøgde: Den kulturelle bæremeisen

prosjektleder

Kari Thorkildsen
ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 8. oktober 2013 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

I knehøgde: Den kulturelle bæremeisen

Sammendrag

I prosjektet studerer ein kunstnarar i arbeid i barnehagar. Det er samansett av tre pilotstudiar: ... de gikk langt og lenger enn langt. Muntlige fortellerstunder for barn i alderen 2 år og 5 år – en komparativ studie (v/ Kari Thorkildsen), Komponering i barnehagen. Eit komposisjonsprosjekt i Den kulturelle Bæremeisen (v/ Aslaug Furholt), og Møtepunkt. Paul Klee i barnehøgde (v/ Synneva Heradstveit). Prosjektet er blitt til etter initiativ frå, og i samarbeid med Bergen kommunes prosjekt Den kulturelle Bæremeisen v/ prosjektleiar Greta Evjen. Studiane blir bundne saman med ein presentasjon av Den kulturelle Bæremeisen (v/ Greta Evjen), og ein innleiande tekst om studiar av bæremeis i praksis (v/ Aslaug Nyrnes). Prosjektet er i sluttfasen, publikasjon v/SEKKK v 2013.

Vitenskapelig sammendrag

I prosjektet studerer ein kunstnarar i arbeid i barnehagar. Det er samansett av tre pilotstudiar: ... de gikk langt og lenger enn langt. Muntlige fortellerstunder for barn i alderen 2 år og 5 år – en komparativ studie (v/ Kari Thorkildsen), Komponering i barnehagen. Eit komposisjonsprosjekt i Den kulturelle Bæremeisen (v/ Aslaug Furholt), og Møtepunkt. Paul Klee i barnehøgde (v/ Synneva Heradstveit). Prosjektet er blitt til etter initiativ frå, og i samarbeid med Bergen kommunes prosjekt Den kulturelle Bæremeisen v/ prosjektleiar Greta Evjen. Studiane blir bundne saman med ein presentasjon av Den kulturelle Bæremeisen (v/ Greta Evjen), og ein innleiande tekst om studiar av bæremeis i praksis (v/ Aslaug Nyrnes). Prosjektet er i sluttfasen, publikasjon v/SEKKK v 2013.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kari Thorkildsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Aslaug Furholt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Synneva Heradstveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
Aktiv cristin-person

Aslaug Nyrnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Greta Evjen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 5