Cristin-prosjekt-ID: 425004
Sist endret: 26. juni 2014 15:49
Cristin-prosjekt-ID: 425004
Sist endret: 26. juni 2014 15:49
Prosjekt

Hjemmeboende eldre mennesker og eldre mennesker på institusjon: Etikk og livskvalitet

prosjektleder

Daniela Lillekroken
ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Finansiering

 • Norges forskningsråd

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2009 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hjemmeboende eldre mennesker og eldre mennesker på institusjon: Etikk og livskvalitet

Vitenskapelig sammendrag

Delstudie 1: Livskvalitet, helse og funksjon hos hjemmeboende eldre: Et longitudinelt studie. Delstudie 2: Verdighet for personer som lider av demens Delstudie 3: Eldres menneskers "sense of coherence" i hverdagen hjemme og på sykehjem: Dilemmaer og utfordringer.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Daniela Lillekroken

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Åshild Slettebø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Astrid Bergland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Solveig Hauge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 4 av 4