Cristin-prosjekt-ID: 426925
Sist endret: 16. februar 2018, 09:26

Cristin-prosjekt-ID: 426925
Sist endret: 16. februar 2018, 09:26
Prosjekt

Kosthold blant barn med innvandringsbakgrunn (InnBaKost)

prosjektleder

Liv Elin Torheim
ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Forskningsstiftelsen Fafo

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 7.222.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 213460/H10

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Ernæring • Samfunnsmedisin, sosialmedisin

Emneord

Migrasjonshelse • Samfunnsernæring • Kostholdsforskning • Barneernæring

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2.3 Psykologiske, sosiale og økonomiske faktorer
 • 2.4 Overvåking og utbredelse

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 2. april 2012 Slutt: 31. mars 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kosthold blant barn med innvandringsbakgrunn (InnBaKost)

Vitenskapelig sammendrag

Kosthold og ernæring har stor betydning for barns helse og utvikling. I Norge gjennomføres jevnlig kostholdsundersøkelser blant barn, men disse undersøkelsene har ikke inkludert barn med mødre født utenfor Skandinavia. Det er bakgrunnen for at InnbaKost-prosjektet ble igangsatt. Prosjektets overordnede mål har vært å generere kunnskap om ammepraksis og kosthold blant sped- og småbarn med innvandringsbakgrunn. InnBaKost-prosjektet har undersøkt ammepraksis og kosthold blant 6, 12 og 24 måneder gamle norsk-somaliske og norsk-irakiske barn bosatt i Oslo, Akershus og Buskerud, og består av en kvantitativ og en kvalitativ delstudie.

Ved 6 måneders alder ble barnas ammepraksis og kosthold kartlagt ved hjelp av et matfrekvensskjema mens i den kvalitative delstudien ble mødre dybdeintervjuet om praksis og holdninger til amming og barnas kosthold. Utvalget i den kvantitative delstudien bestod av 107 norsk-somaliske og 80 norsk-irakiske mor-barn par. I den kvalitative delstudien deltok 15 kvinner fra Somalia og 14 kvinner fra Irak.

Amming ble initiert blant nesten alle de norsk-somaliske og norsk-irakiske barna, men fullamming ble praktisert i liten grad. Det var kun 7% av de norsk-somaliske og 10% av de norsk-irakiske barna som ble fullammet ved 4 måneders alder. Det var særlig vann og morsmelkerstatning som ble introdusert tidlig, og mer enn halvparten av barna hadde fått slik drikke i løpet av de tre første levemånedene. I den kvalitative delstudien kom det frem at fullamming var et lite kjent begrep. 

Mødrene var generelt positive til amming, men ga uttrykk for noen utfordringer. Flere av mødrene at de fikk motstridene råd fra helsestasjon/helsepersonell og familie/venner. Dette skapte usikkerhet blant mødrene, som ofte endte opp med å gi barna vann og morsmelkerstatning tidligere enn de hadde planlagt.

Ved 12 måneders alder ble barnas kosthold kartlagt ved hjelp av gjentatte 24-timers kostintervju, mens i den kvalitative delstudien ble dybdeintervju benyttet. Utvalget i den kvantitative delstudien bestod av 89 norsk-somaliske og 77 norsk-irakiske mor-barn par. I den kvalitative delstudien deltok 15 kvinner fra Somalia og 15 kvinner fra Irak.

Ved 12 måneder ble 40% av de norsk-somaliske og 47% av de norsk-irakiske barna fra den kvantitative delstudien fortsatt ammet. De fleste hadde fått tilleggskost fra 6 måneders alder. Barna i begge delstudiene fikk stort sett hjemmelaget middagsmat bestående av moste grønnsaker fremfor industrifremstilt middag. I den kvalitative delstudien ble dette forklart med at mødrene mente den hjemmelagde maten var ferskere og tryggere.

De norsk-somaliske og norsk-irakiske barna har et kosthold med lite tilsatt sukker (under 4 energiprosent).  Den største kilden til sukker var yoghurt for begge gruppene. I den kvalitative delstudien kom det frem at mødrene utrykte at de syntes barna var for små til å få godteri.

Resultater fra den kvantitative delstudien viser at barnas inntak av næringsstoffer i stor grad var i tråd med de norske anbefalingene. Nesten alle barna i begge delstudiene fikk tran eller vitamin D-dråper.

I både den kvantitative og kvalitative delstudien viste resultatene at mødrene syntes råd fra helsestasjonen var nyttig, og at de stolte på denne informasjonen. Resultatene viser imidlertid at råd om fullamming kan kommuniseres bedre. Informasjon om tilleggskost var ikke mødrene så fornøyd med, og informasjonen om dette var som oftest gitt i form av brosjyrer.

Metode

Studien startet i april 2012 og datainnsamlingen ble avsluttet i august 2015. Studien hadde en kvantitativ og en kvalitativ komponent. De to delstudiene ble gjennomført til ulik tid og stort sett med ulike utvalg. I begge delstudiene ble mødrene intervjuet når barna var 6, 12 og 24 måneder. I tillegg ble en gruppe helsesøstre intervjuet om erfaringer fra å veilede mødre med innvandringsbakgrunn. I praksis betyr det at studien bestod av sju ulike datainnsamlinger, i tillegg til et pilotprosjekt for å utvikle kostholdsforskningsmetoder.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Liv Elin Torheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Forskningsstiftelsen Fafo

Lene Frost Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo

Annhild Mosdøl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Margareta Wandel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo

Navnit Kaur Grewal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Forskningsstiftelsen Fafo
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

InnBaKost 12 måneder 2013-2014. En undersøkelse av ammepraksis og kosthold blant norsk-somaliske og norsk-irakiske 12 måneder gamle barn i østlandsområdet.

Kolve, Cathrine Solheim; Grewal, Navnit Kaur; Terragni, Laura; Torheim, Liv Elin. 2016, Høgskolen i Oslo og Akershus. OSLOMETRapport

InnBaKost 6 måneder 2013-2014. En undersøkelse av ammepraksis og kosthold blant norsk-somaliske og norsk-irakiske 6 måneder gamle barn i østlandsområdet.

Grewal, Navnit Kaur; Kolve, Cathrine Solheim; Terragni, Laura; Torheim, Liv Elin. 2016, Høgskolen i Oslo og Akershus. OSLOMETRapport

Food and Nutrient Intake among 12-Month-Old Norwegian-Somali and Norwegian-Iraqi Infants.

Grewal, Navnit Kaur; Andersen, Lene Frost; Kolve, Cathrine Solheim; Kverndalen, Ingrid; Torheim, Liv Elin. 2016, Nutrients. OSLOMET, UIOVitenskapelig artikkel

Food and nutrient intake among 12-month-old Norwegian-Somali and Norwegian-Iraqi infants.

Grewal, Navnit Kaur; Andersen, Lene Frost; Kolve, Cathrine Solheim; Kverndalen, Ingrid; Torheim, Liv Elin. 2016, 6th European Conference on Migrant and Ethnic Minority Health . OSLOMET, UIOPoster

Dietary intake among 12-month-old Norwegian-Somali and Norwegian-Iraqi infants: the InnBaKost study.

Grewal, Navnit Kaur; Andersen, Lene Frost; Kolve, Cathrine Solheim; Kverndalen, Ingrid; Torheim, Liv Elin. 2016, 11th Nordic Nutrition Conference . OSLOMET, UIOPoster
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »