Cristin-prosjekt-ID: 427511
Sist endret: 5. april 2016 13:58
Cristin-prosjekt-ID: 427511
Sist endret: 5. april 2016 13:58
Prosjekt

Forflytning; Utforskning av en kreativ reise basert på dagligdagse erfaringer gjennom faget illustrasjon

prosjektleder

Alan Mackenzie-Robinson
ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

Finansiering

 • Egen institusjon

Klassifisering

Emneord

Illustrasjon • Kunstnerisk utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 25. oktober 2013 Slutt: 1. november 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forflytning; Utforskning av en kreativ reise basert på dagligdagse erfaringer gjennom faget illustrasjon

Sammendrag

Prosjektet er et kunstnerisk utviklingsarbeid. Dypest sett handler det om å være observant i forhold til sine omgivelser og egne erfaringer. Valg av illustrasjonsteknikk er bare begrenset av fantasien. Dette prosjektet vil systematisere og belyse ulike innfallsvinkler til illustrasjon ut fra et faglig tilfang av muligheter.

Vitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet er et kunstnerisk utviklingsarbeid (KU-prosjekt) som skal bidra til metodeutvikling og kreativitetstenkning innen faget illustrasjon. Prosjektets resultater skal utfordre forståelsen av og initiere til debatt om illustratørens virkeområde; de skal bidra til å belyse nye arenaer og anvendelse av illustrasjon.

Dypest sett handler prosjektet om det å være observant og se muligheter. Illustrasjonsarbeid kan foregå i nye former og arenaer og er ikke nødvendigvis bundet verken til bok eller iPad-format. Illustratørens virkeområde har vokst fra å belyse en tekst til mangfoldige nye områder innen visuell kommunikasjon der nye samarbeidspartnere deltar. For eksempel kan det være aktuelt på KHiO å samarbeide med fagområder som mote (fashion) og teater.

Valg av illustrasjonsteknikk er bare begrenset av fantasien. I tillegg til de vanlige tradisjonelle teknikkene basert på tegning, arbeider illustratøren i dag med foto, film, 3d, animasjon og interaktivitet, inkludert lyd. Illustrasjoner kan være multimediale. Dette prosjektet vil systematisere og belyse ulike innfallsvinkler til illustrasjon ut fra et faglig tilfang av muligheter.

Illustrasjon kan bidra til å gi forståelse, innsikt og intellektuell stimulans. Av erfaring vet jeg at visuelle undersøkelser eller lek genererer nye formidlingsformer og muligheter. Prosjektet vil ta utgangspunkt i dagligdagse erfaringer. Konkret ønsker jeg å formidle opplevelser knyttet til det å reise. I dette tilfellet vil jeg arbeide med observasjoner gjort på en flyplass. Planen er å produsere en analog og en digital film, tegninger, en bok og en 3d-installasjon.

Prosjektets tematikk vil bli undersøkt ved at jeg utfordrer meg selv i anvendelsen av faget på et for meg ukjent felt. Omdreiningspunktet i det illustrasjonsprosjektet som skal realiseres, handler om å være observant. Jeg vil se på de visuelle kommunikative mulighetene som ligger latent i en observasjon av dagligdagse hendelser. Prosjekter tenkes gjennomført i tre faser:

 1. Analyse og systematisering av tidligere innsamlet materiale med henblikk produksjon av en visuell fortelling i form av film, installasjon, tegninger og en bok.
 2. Innhenting og bearbeiding av nye observasjoner relatert til erfaringene gjort i fase 1.
 3. Offentliggjøring av resultatet gjennom utstilling, publikasjon og på web.
Prossessen vil bli dokumentert i en form for logg- eller arbeidsbok, der egne refleksjoner og erfaringer, innspill fra andre, med mere, vil bli samlet.

Planen er å lage en utstilling og å skrive en kritisk refleksjon som skal publiseres.

Metode

Prosjektets tematikk vil bli undersøkt ved at jeg utfordrer meg selv i anvendelsen av faget på et for meg ukjent felt. Omdreiningspunktet i det illustrasjonsprosjektet som skal realiseres, handler om å være observant. Jeg vil se på de visuelle kommunikative mulighetene som ligger latent i en observasjon av dagligdagse hendelser. Prosjekter tenkes gjennomført i tre faser:
 1. Analyse og systematisering av tidligere innsamlet materiale med henblikk produksjon av en visuell fortelling i form av film, installasjon, tegninger og en bok.
 2. Innhenting og bearbeiding av nye observasjoner relatert til erfaringene gjort i fase 1.
 3. Offentliggjøring av resultatet gjennom utstilling, publikasjon og på web.

Utstyr

Diverse verktøy og materiale både analogt og digitalt.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Alan Mackenzie-Robinson

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1