Cristin-prosjekt-ID: 430253
Sist endret: 1. oktober 2014, 11:13

Cristin-prosjekt-ID: 430253
Sist endret: 1. oktober 2014, 11:13
Prosjekt

Utvikling av felles nordisk læringspakke som skal bidra til et kompetanseløft i barnehagefeltet i naturvitenskap.

prosjektleder

Merete Økland Sortland
ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2013 Slutt: 30. juni 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utvikling av felles nordisk læringspakke som skal bidra til et kompetanseløft i barnehagefeltet i naturvitenskap.

Vitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å utvikle en felles nordisk læringspakke for pedagoger i barnehagefeltet som skal bidra til et kompetanseløft i naturvitenskapene. Denne læringspakken skal være selvinstruerende og tilgjengelig for alle, slik at barnehagene kan arbeide med kompetanseheving på egen hånd. Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for kompetanseutvikling og barnehagen skal videreutvikles som en lærende organisasjon som bl.a. norsk Rammeplan for barnehagen innhold og oppgaver og norsk Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010 har understreket. Dette er innovativt i utdanningssammenheng, og det er et bidrag til livslang læring for pedagogene og på sikt et bidrag til livslang læring for barna i barnehagen.

Metode

Utviklingsarbeidet bli gjennomført på nettverksmøter som skal arrangeres på noen av de deltakende institusjonene. I tillegg vil vi bli kjent med hverandres språk, natur og kultur gjennom utviklingsarbeidet, ekskursjoner og seminar.

Utstyr

Nordplus har bevilget penger til prosjektet

prosjektdeltakere

prosjektleder

Merete Økland Sortland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Guri Langholm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kari Holter

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Sigve Ladstein

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NLA Høgskolen

Eva Staffans

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Åbo Akademi
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »