Cristin-prosjekt-ID: 431440
Sist endret: 26. februar 2016, 08:33

Cristin-prosjekt-ID: 431440
Sist endret: 26. februar 2016, 08:33
Prosjekt

Learning Spaces for Inclusion and Social Justice. Success Stories from Immigrant Students and School Communities in Four Nordic Countries

prosjektleder

Lars Anders Kulbrandstad
ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 18. november 2013 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Learning Spaces for Inclusion and Social Justice. Success Stories from Immigrant Students and School Communities in Four Nordic Countries

Sammendrag

Prosjektet er et nordisk forskningsprosjekt, finansiert av NordForsk, som er et organ under Nordisk Ministerråd. Prosjektet dreier seg om skoler som lykkes i integreringsarbeidet og studerer suksessfortellinger fra elever med minoritetsbakgrunn. Dette skjer i et sammenlignende perspektiv med deltakere fra partnere i Finland (Universitetet i Helsinki), Island (Universitet i Island), Sverige (Universitetet i Göteborg). Prosjektet ledes av Hanna Ragnarsdóttir ved University of Iceland. Hensikten med prosjektet er å løfte fram skoler som har arbeidet systematisk og godt med flerkulturelle perspektiver i opplæringen, og å følge elever fra språklige minoriteter som greier seg bedre i utdanningssystemet enn det man kunne forvente ut fra statistiske indikatorer.

Vitenskapelig sammendrag

This project will draw lessons from success stories of individual immigrant students and whole Nordic school communities where learning spaces for inclusion and social justice have been created, enabling immigrant students academic and social success. The findings from this research may shed light on a myriad of good practices according to socially and academically successful immigrant students, teachers, principals and parents, and contribute to strategies and guidelines for teaching and school reform and educational policy. The interdisciplinary approach, mixed methods and various elements included in the research project will generate a broad, innovative knowledge base on the implementation of social justice in diverse Nordic school contexts as well as a basis for comparison in an international context. The project is funded by NordForsk.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Anders Kulbrandstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Joke Dewilde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

Thor Andre Skrefsrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

Kirsten Lauritsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Including alternative stories in the mainstream. How transcultural young people in Norway perform creative cultural resistance in and outside of school.

Dewilde, Joke; Skrefsrud, Thor-Andre. 2016, International Journal of Inclusive Education. HINN, UIOVitenskapelig artikkel

Norwegian Kindergartens as arenas for inclusion and social justice.

Lauritsen, Kirsten. 2015, Self-organised symposium. NORDVitenskapelig foredrag

When engaged preschool leaders leave ….

Lauritsen, Kirsten. 2015, Self-organised symposium. NORDVitenskapelig foredrag

Challenge and success- Norwegian kindergartens as multicultural arenas.

Lauritsen, Kirsten. 2015, Self-organized symposium at NERA 2015. NORDVitenskapelig foredrag

Challenge and success – Norwegian kindergartens as learning spaces for cultural inclusion and social justice.

Lauritsen, Kirsten. 2015, Internasjonal konferanse. NORDVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 37 | Neste | Siste »