Cristin-prosjekt-ID: 432015
Sist endret: 5. desember 2016, 08:22

Cristin-prosjekt-ID: 432015
Sist endret: 5. desember 2016, 08:22
Prosjekt

Dokumentkontroll av pasientjournaler med ICD-10-kode for cerebral parese. Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse for Cerebral pareseregisteret i Norge og Norsk pasientregister

prosjektleder

Guro Lillemoen Andersen
ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Finansiering

 • Egen institusjon
  Prosjektkode: 9759

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2013 Slutt: 1. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Dokumentkontroll av pasientjournaler med ICD-10-kode for cerebral parese. Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse for Cerebral pareseregisteret i Norge og Norsk pasientregister

prosjektdeltakere

prosjektleder

Guro Lillemoen Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Sandra Julsen Hollung

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Robert Wiik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk Pasientregister

Inger Johanne Landsjøåsen Bakken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet

Torstein Vik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Completeness and correctness of cerebral palsy diagnoses in two health registers: implications for estimating prevalence.

Hollung, Sandra Julsen; Vik, Torstein; Wiik, Robert; Bakken, Inger Johanne; Andersen, Guro Lillemoen. 2017, Developmental Medicine & Child Neurology. NPR, FHI, VESTFOLD, HELSEDIR, NTNUVitenskapelig artikkel

What is the prevalence of cerebral palsy in Norway?

Hollung, Sandra Julsen; Andersen, Guro Lillemoen; Wiik, Robert; Bakken, Inger Johanne; Vik, Torstein. 2015, American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine (AACPDM) 69th Annual Meeting - . NPR, FHI, VESTFOLD, NTNUPoster
1 - 3 av 3