Cristin-prosjekt-ID: 432028
Sist endret: 17. desember 2015, 13:33

Cristin-prosjekt-ID: 432028
Sist endret: 17. desember 2015, 13:33
Prosjekt

Identifikasjon av molekylære markører ved metastaserende lungekreft og måling av lungefunksjon etter strålebehandling

prosjektleder

Janna Berg
ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2013 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Identifikasjon av molekylære markører ved metastaserende lungekreft og måling av lungefunksjon etter strålebehandling

Vitenskapelig sammendrag

Målet er å finne optimal stråledose for kurasjon av lungekreftpasienter uten å gi for mange bivirkninger (strålepneumonitt og fibrose) og å finne biomarkører for lungekreft og fibrose (miRNA og cytokiner).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Janna Berg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Odd Terje Brustugun

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus HF

MB Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved TA Rikshospitalet ved Universitetet i Oslo

Åslaug Helland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kreftbehandling ved Universitetet i Oslo

May-Bente Bengtson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 5