Cristin-prosjekt-ID: 432033
Sist endret: 1. oktober 2014, 11:10

Cristin-prosjekt-ID: 432033
Sist endret: 1. oktober 2014, 11:10
Prosjekt

Utvikling av felles nordisk studiemodul for førskolelærerutdanningen:læring av naturfagbegreper hos barnehagebarn

prosjektleder

Merete Økland Sortland
ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2011 Slutt: 1. juli 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utvikling av felles nordisk studiemodul for førskolelærerutdanningen:læring av naturfagbegreper hos barnehagebarn

Vitenskapelig sammendrag

Hovedmålet med nettverksarbeidet er å ferdigstille en felles nordisk studiemodul for førskolelærerutdanningen som har fokus på innlæring av naturfaglige begreper i barnehagen utført av førskolelærerstudenter og ansatte. Barna skal erfare og få den første kjennskap av begrepene når de er yngre enn de er i dag. Det er flere grunner til at dette er viktig. For det første skal en møte barns nysgjerrighet på en måte som stimulerer til videre vitebegjær. For at ansatte i barnehagen skal kunne gjennomføre dette må de ha fagkunnskap. For det andre er det viktig å øke kunnskapen til barna for få de opp på et nivå som er ønskelig på internasjonale skoleundersøkelser som TIMSS og PISA. For det tredje er det viktig at barna lærer fagbegrep for å forebygge lærevansker. Institusjoner fra Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge er med i nettverksarbeidet. Nettverksmøtene skal arrangeres på noen av de deltakende institusjonene. I tillegg skal vi bli kjent med hverandres språk og kultur gjennom utviklingsarbeidet, ekskursjoner og seminar. Resultatene fra prosjektet vil bli formidlet på flere måter: gjennom nordiske naturfagdidaktiske tidsskriftet NorDiNa, nasjonale fagblad og nasjonale og regionale aviser, samt på deltakernes og andre relevante websider. På denne måten vil et brett spekter av personer bli kjent med nettverksarbeidet.

Metode

Nettverksarbeid. Institusjoner fra Sverige, Danmark, Finland,Island og Norge er med i nettverksarbeidetNettverksmøtene skal arrangeres på og av hver av de deltagende institusjonene. I tillegg skal vi bli kjent med hverandres språk og kultur gjennom utviklingsarbeidet, ekskursjoner og seminar. Etter utviklingsarbeidet er ferdig, vil vi gjennomføre en evaluerings-og refleksjonsrunde ved å intervjue førskolelærere og førskolelærerstudenter om deres erfaringer med arbeidet. Resultatene skel brukes for å vurdere om en videreføring av nettverksarbeidet blir aktuelt.

Utstyr

Nordplus har bevilget penger til prosjektet

prosjektdeltakere

prosjektleder

Merete Økland Sortland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Inger Hilmo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kari Holter

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Guri Langholm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Sigve Ladstein

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NLA Høgskolen
1 - 5 av 17 | Neste | Siste »