Cristin-prosjekt-ID: 432188
Sist endret: 15. januar 2016, 17:26

Cristin-prosjekt-ID: 432188
Sist endret: 15. januar 2016, 17:26
Prosjekt

130326 Eu Dapne/EU

prosjektleder

Tordis Kristine Søvde
ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT Norges arktiske universitet

Finansiering

 • EU
  Prosjektkode: 130326 EU DAPNE

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Emneord

Forebyggende psykisk helsevern, barn og unge

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Sted
Sharon Dewar

Tidsramme

Avsluttet
Start: 22. juni 2012 Slutt: 30. januar 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

130326 Eu Dapne/EU

Tittel

SHER Project (Safe, healthy and equal relationships) 2011-2013

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tordis Kristine Søvde

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT Norges arktiske universitet
Aktiv cristin-person

Monica Bjerklund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Evaluation report. EU-program SAFE, HEALTHY AND EQUAL RELATIONSHIPS (DAPHNE SHER).

Bjerklund, Monica; Søvde , Tordis Kristine. 2013, UIT, NTNURapport
1 - 1 av 1