Cristin-prosjekt-ID: 432801
Sist endret: 15. januar 2015 09:19

Cristin-prosjekt-ID: 432801
Sist endret: 15. januar 2015 09:19
Prosjekt

DILUT - Diversitet i lærerutdanningene

prosjektleder

Sissel Østberg
ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Språkvitenskapelige fag • Humaniora

Emneord

Flerkulturalitet interkulturell kompetanse flerspråklighet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 18. september 2013 Slutt: 20. juni 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

DILUT - Diversitet i lærerutdanningene

Vitenskapelig sammendrag

DILUT-prosjektet søker å inspirere til diaktisk refleksjon og utvikling knyttet til flerkulturalitet i de sentrale lærerutdanningsfagene, og dokumentere den refleksjon som foreligger knyttet til temaer som flerkulturalitet i skolefag og i pedagogikk, interkulturell kompetanse, flerspråklighet, tospråklighet og mangfold.

Metode

Prosjektet består av tre faser, I fase 1 intervjuer prosjektmedarbeiderne hverandre om didaktiske utfordringer og muligheter på det flerkultruelle området. Det utarbeides på grunnlag av intervjuene en intervjuguide for bruk i fase 2. I fase 2 intervjues kolleger i et annet fag enn ens eget i et fokusgruppeintervju. Intervjuene transkriberes. Intervjueren og de intervjuede analyser intervjuet og presenterer resultatet for hele fagseksjonen. I fase 3 skrives artikler som samles i en antologi.

Utstyr

lydopptaker, utstyr til transkribering

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Sissel Østberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tove Nicolaisen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Brit Steinsvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kirsten Palm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Åge J. Schanke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »