Cristin-prosjekt-ID: 433411
Sist endret: 11. september 2014 11:40

Cristin-prosjekt-ID: 433411
Sist endret: 11. september 2014 11:40
Prosjekt

Fylkesmannen i Oslo og Akershus/ANDRE

prosjektleder

Sissel Seim
ved Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Finansiering

  • Andre
    Prosjektkode: FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

Tidsramme

Avsluttet
Start: 6. desember 2013 Slutt: 1. oktober 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fylkesmannen i Oslo og Akershus/ANDRE

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sissel Seim

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Kartlegging av slåttehumle, kløverhumle, bakkehumle og lundgjøkhumle i 2013.

Gjershaug, Jan Ove; Ødegaard, Frode; Staverløkk, Arnstein; Dahle, Sondre. 2013, NINARapport

Forskningssirkler - felles arena for fagutvikling og forskning.

Seim, Sissel. 2013, "Det gode møtet i barnevernet - refleksjoner om etikk, teori, ferdigheter og praxis i barnevernets hverdag.. OSLOMETVitenskapelig foredrag
1 - 2 av 2