Cristin-prosjekt-ID: 433746
Sist endret: 9. januar 2019, 14:51

Cristin-prosjekt-ID: 433746
Sist endret: 9. januar 2019, 14:51
Prosjekt

Programområdet for tverrfaglig kjønnsforskning

prosjektleder

Lene Myong
ved Institutt for medie- og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Kvinne- og kjønnsstudier • Humaniora

Tidsramme

Avsluttet
Start: 12. desember 2013 Slutt: 12. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Programområdet for tverrfaglig kjønnsforskning

Sammendrag

Hvordan skapes kjønn og identiteter? Forskere i programområdet for tverrfaglig kjønnsforskning studerer kjønn og identitet på ulike arenaer, som i kulturlivet, i media, i offentligheten, i arbeidslivet, i organisasjoner og i det private. Forskerne i programområdet inngår i et fellesskap i kraft av å være opptatt av kjønn og likestilling som en analytisk nøkkel for å forstå strukturer og mekanismer i kultur og samfunn.

Vitenskapelig sammendrag

Programområdet for tverrfaglig kjønnsforskning vil utfordre etablerte forståelser av og generere ny kunnskap om hvordan kjønn og maktforhold virker inn på identiteter, representasjoner, institusjoner og praksiser. De overordnede problemstillingene vi jobber med er: Hvordan er kjønn med på å konstituere identiteter, representasjoner, institusjoner og praksiser? Hvordan påvirker kjønn hvordan vi handler og oppfatter oss selv og andre? Programområdet har to nedslagsfelt. Kjønn, arbeids- og hverdagsliv og Kjønn, kultur og representasjoner. Disse inngangene komplementerer og overlapper hverandre, samtidig som de gir mulighet til å spisse vår forskningskompetanse på utvalgte områder.

Metode

I programområdet tar en i bruk tverrfaglige metoder og strategier for å utfordre og videreutvikle etablerte forståelser av hvordan kjønn og maktforhold virker inn på identiteter, representasjoner, institusjoner og praksiser.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lene Myong

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for medie- og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger

Bjørn Arild Laland Fuglesten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger

Marte Handal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger

Reidar Staupe-Delgado

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for medie- og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger

Ingvil Førland Hellstrand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for medie- og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger
1 - 5 av 30 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Ti tips for å unngå forskjellsbehandling av jenter og gutter.

Nyberg, Elin; Bø, Ingerid. 2018, UISIntervju

Hva gjør vi med kjønn og likestilling i utdanningen vår - og i forskningen?

Bø, Ingerid. 2018, Forum for barnehagevitenskap. UISFaglig foredrag

Staten og familien er ikke nok - likestilling også opp til arbeidslivet.

Bø, Ingerid. 2018, Stavanger Aftenblad. UISKronikk

Parforholdet og jobben.

Bø, Ingerid. 2018, Stavanger Aftenblad. UISKronikk

Meaning Production Across Disciplines - The Potential Relevance of Mikhail Bakhtin's Concept of the Aesthetic Object.

Thune, Henriette. 2017, UISVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 521 | Neste | Siste »