Cristin-prosjekt-ID: 433959
Sist endret: 19. august 2016 12:53
Cristin-prosjekt-ID: 433959
Sist endret: 19. august 2016 12:53
Prosjekt

Mobbing i barnehagen

prosjektleder

Ingrid Lund
ved Universitetet i Agder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Agder

Finansiering

 • Andre

  • Prosjektkode: Foreldreutvalget for Skoler/foreldreutvalget for barnehager

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2013 Slutt: 1. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mobbing i barnehagen

Vitenskapelig sammendrag

Det overordnende målsettingen ved forskningsprosjektet er å forebygge mobbing i barnehagen der barnas opplevelse, de ansattes ansvar og foreldres involvering er kjernepunkter. På bakgrunn av denne hovedmålsettingene ønsker vi å se nærmere på følgende problemstillinger: 1. Hva gjøres i barnehagen for forebygge, identifisere og følge opp mobbing ? 2. På hvilken måte involveres foreldre i arbeidet mot mobbing i barnehagen? 3. Hvordan samarbeider barnehage og skole med foreldre relatert til mobbeproblematikk? 4. Hvordan arter forholdet seg mellom barnas relasjoner og tilknytningsprosesser til voksne i barnehagen og deres relasjoner overfor jevnaldrende? 5. Hvordan kan bevisst arbeid med relasjons- og tilknytningsprosesser for å forebygge utvikling av mobberelasjoner i barnehagen? 6. Hvordan opplever femåringen i barnehagen relasjoner, trivsel og samspill i lek i barnehagen?

Metode

Kvalitativ og kvantitativ tilnærming

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingrid Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Agder

Dag Øystein Nome

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder

Anne Helgeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder

Velibor Bobo Kovac

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder

David Lansing Cameron

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

An examination of parents’ and preschool workers’ perspectives on bullying in preschool.

Cameron, David Lansing; Kovac, Velibor Bobo. 2016, Early Child Development and Care. UIAVitenskapelig artikkel

Mobbing i barnehagen. Anerkjennelse som forebygging.

Lund, Ingrid; Helgeland, Anne. 2016, Pedlex Norsk Skoleinformasjon. SØRLAND, UIAPopulærvitenskapelig bok

Anerkjennelsens muligheter i møte med barn og unges strev.

Lund, Ingrid. 2016, Konferanse; Fra sak til menneske. UIAVitenskapelig foredrag

De er jo bare barn- om barnehagebarn og mobbing.

Lund, Ingrid. 2015, Pedlex Norsk Skoleinformasjon. UIAPopulærvitenskapelig bok

Mobbing i barnehagen- fleip eller fakta.

Lund, Ingrid. 2016, Haugalandsløftet. UIAFaglig foredrag
1 - 5 av 28 | Neste | Siste »