Cristin-prosjekt-ID: 434480
Sist endret: 2. januar 2014, 12:54

Cristin-prosjekt-ID: 434480
Sist endret: 2. januar 2014, 12:54
Prosjekt

Muskelsvinn (sarkopeni), benskjørhet (osteoporose) og ernæring hos eldre med hoftebrudd

prosjektleder

Anette Hylen Ranhoff
ved Medisinsk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus
  • Kirurgisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus
  • Medisinsk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus
  • Klinisk aktivitetsavdeling (KLA) ved Diakonhjemmet sykehus

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. mars 2012 Slutt: 31. desember 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Muskelsvinn (sarkopeni), benskjørhet (osteoporose) og ernæring hos eldre med hoftebrudd

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anette Hylen Ranhoff

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Medisinsk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus
1 - 1 av 1