Cristin-prosjekt-ID: 435532
Sist endret: 1. januar 2015, 22:05

Cristin-prosjekt-ID: 435532
Sist endret: 1. januar 2015, 22:05
Prosjekt

REDIC (Resource use and Disease Course in Dementia)

prosjektleder

Sverre Bergh
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Innlandet HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykiatri, barnepsykiatri

Emneord

Aldersdemens

HRCS-helsekategori

 • Nevrologisk

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1.5 Ressurser og infrastruktur (underbyggende)

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. januar 2011 Slutt: 1. august 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

REDIC (Resource use and Disease Course in Dementia)

Tittel

REDIC (Resource use and Disease Course in Dementia)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sverre Bergh

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Innlandet HF
Aktiv cristin-person

Geir Selbæk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 2 av 2