Cristin-prosjekt-ID: 436070
Sist endret: 19. mai 2017, 10:15

Cristin-prosjekt-ID: 436070
Sist endret: 19. mai 2017, 10:15
Prosjekt

Bedre læringsmiljø Hadeland (Videreføring)

prosjektleder

Ann Margareth Gustavsen
ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2012 Slutt: 31. juli 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bedre læringsmiljø Hadeland (Videreføring)

Vitenskapelig sammendrag

Dette er et utviklingsprosjekt for de 3 kommunene i Hadelandsregionen. Alle 19 skoler deltar. Temaer for disse to årene er. Pedagogisk analyse og Skole-hjem-samarbeid

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ann Margareth Gustavsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

Inger Vigmostad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskolen i Innlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

Ellen Nesset Mælan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Kjersti Sørmoen Håland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Gro Løken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »