Cristin-prosjekt-ID: 436256
Sist endret: 26. november 2014 19:28
Cristin-prosjekt-ID: 436256
Sist endret: 26. november 2014 19:28
Prosjekt

Different forces supporting a paradigmatic shift in mental health care

prosjektleder

Ragnfrid Eline Kogstad
ved Institutt for folkehelse ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Agder
 • Høgskolen i Innlandet
 • Universitetet i Oslo

Klassifisering

Emneord

Paradigmatic shift mental health care

Tidsramme

Avsluttet
Start: 22. januar 2014 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Different forces supporting a paradigmatic shift in mental health care

Sammendrag

Prosjektet vil handle om hvordan en humanistisk orientert behandlingspraksis implementeres innen norsk psykisk helsevern. Konkret knyttes dette til implementeringen av CRPD - diskrimineringskonvensjonen som ble ratifisert av Norge i 2013. Følgende artikler er planlagt: 1. Tvang og krenkelser i norsk psykisk helsevern vurdert opp mot CRPD, særlig artiklene 15 og 17 2. En deskriptiv kartleggingsartikkel ang. feltet i bevegelse og drivkrefter som peker mot paradigmeskifte, muligens en diskursanalyse/innholdsanalyse av divergerende og harmoniserende tendenser 3. Et studium av byråkratiske prosesser, inkl. treneringsprosesser; hva som skjer i skjæringspunktet mellom press/krefter ovenfra og nedenfra

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet utvikles i samarbeid mellom forskere fra Høgskolen i hedmark, Universitetet i Agder og Universitetet i Oslo. Vi vil se på drivkrefter som a) Vitenskapelige fremskritt innen forskningen på hvordan psykofarmaka påvirker hjernen, b) Utviklingen av humanistiske alternativer, c) The international disability rights movement, d) beretninger fra enkeltindivider, e) CRPD, OCHCR, ØSK mm, f)Den vitenskapsteoretiske diskusjonen om evidensbegrepet, g) Politiske og byråkratiske prosesser i Norge.

Metode

Litteraturstudier, materiale fra deltakende observasjoner i en rekke sentrale, nasjonale og internasjonale beslutningsprosesser, brukerhistorier, historiske studier og biografier, offentlige dokumenter, organisasjonsplattformer, media, vitenskapsteoretiske refleksjoner

Utstyr

Ikke nødvendig

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ragnfrid Eline Kogstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for folkehelse ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Inger Beate Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder

Hege Jeanette Orefellen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
1 - 3 av 3