Cristin-prosjekt-ID: 436257
Sist endret: 9. september 2014 14:35
Cristin-prosjekt-ID: 436257
Sist endret: 9. september 2014 14:35
Prosjekt

Ungdom drop out og psykososiale problemer - hvem får tilbud om grønn omsorg og hvorfor?

prosjektleder

Ragnfrid Eline Kogstad
ved Institutt for folkehelse ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 22. januar 2014 Slutt: 30. juni 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ungdom drop out og psykososiale problemer - hvem får tilbud om grønn omsorg og hvorfor?

Sammendrag

Vi vil finne ut om det er tilfeldig hvilke ungdommer som får tilbud om grønn omsorg eller om det eksisterer en form for systematikk der dette er et tilbud som gis til spesielle grupper ut fra problembilde, funksjonsnivå o.s.v.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet handler om vurderingene som ligger til grunn når ungdom som står i fare for marginalisering i forhold til skole og arbeidsliv tilbys grønn omsorg, hhv andre tiltak i skjermet sektor eller behandling i helsetjenesten. Vi ser også på hva et jobbfokus generelt innebærer og i hvilken gra ulike tiltak innen skjermet sektor ses som relevant når en har et jobbfokus

Metode

Åpne, kvalitative intervju med alle landets fylkeskontakter på arbeid og psykisk helse, NAV. Noen informantinterbju med representanter for PPT/Skole

Utstyr

Intet

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ragnfrid Eline Kogstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for folkehelse ved Høgskolen i Innlandet

Anne Mari Steigen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for folkehelse ved Høgskolen i Innlandet

Marius Kristiansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Østfoldforskning AS
1 - 3 av 3