Cristin-prosjekt-ID: 436315
Sist endret: 14. januar 2015 10:16

Cristin-prosjekt-ID: 436315
Sist endret: 14. januar 2015 10:16
Prosjekt

Nordplus Horizontal/EI

prosjektleder

Anne Berit Fuglestad
ved Institutt for matematiske fag ved Universitetet i Agder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Universitetet i Agder

Finansiering

  • Egen institusjon
    Prosjektkode: NORDPLUS HORIZONTAL

Tidsramme

Avsluttet
Start: 23. januar 2014 Slutt: 31. januar 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nordplus Horizontal/EI

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Berit Fuglestad

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for matematiske fag ved Universitetet i Agder
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Special Needs Education in Mathematics New Trends, Problems and Possibilities.

Fuglestad, Anne Berit. 2013, Portal forlag. UIAVitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 - 1 av 1