Cristin-prosjekt-ID: 436673
Sist endret: 30. januar 2014, 13:53

Cristin-prosjekt-ID: 436673
Sist endret: 30. januar 2014, 13:53
Prosjekt

Elevers vei til yrkeskompetanse (EVY-prosjektet)

prosjektleder

Anne-Lise Arnesen
ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. september 2012 Slutt: 31. desember 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Elevers vei til yrkeskompetanse (EVY-prosjektet)

Vitenskapelig sammendrag

EVY-prosjektets overordnete mål er å få mer kunnskap om unge menneskers vei mot yrkeskompetanse. Det setter søkelyset på undervisningen og andre forhold i skolen som bidrar til at elever som har møtt problemer i skolen, kan fullføre videregående opplæring og motvirke risiko for avbrudd og frafall. Prosjektet kaster lys over hverdagslivet i skolen og hvordan det arbeidet som foregår der, arter seg både fra ledelsens, lærernes, miljøarbeidernes, de foresattes og fra elevens synsvinkel.

Metode

Studien er case-studie, og det benyttes en etnografisk tilnærming. Kasusstudier vektlegger detaljerte analyser av et begrenset antall studieobjekter (i dette tilfellet én skole). Det er benyttet mange ulike tilnærminger og metoder: observasjon av skolen og undervisningen, intervju av ledelsen, rådgivere og elevtjenesten, alle lærerne og 1/3 av elevene. Det er gjort studier av ulike dokumenter (elevrapporter, kompetansebevis, elevundersøkelse m.m.)

Tittel

Students at risk. Pathways to vocational competence

Vitenskapelig sammendrag

The project ‘Students’ at risk. Pathways to vocational competence’ (2012-2013) is a case study of one vocational upper secondary school in which most of the students have troublesome backgrounds and school histories. It is part of the new Nordic Centre of Excellense, “Justice through Education in the Nordic Countries” under the sub-theme ‘Enabling and constraining justice in education: agency, marginalization and diversity’. The overarching aim of the EVY study is to increase the knowledge of how a school prepare young people at risk for competences needed for completing grades at vocational upper secondary education, seen from the point of view of the students, the teachers, the management and other staff. Young people at risk is defined in terms of low grades, special educational provisions and other problems that have an impact on school attainment.

Metode

By observation, expert assessment reports and individual plans, in-depth interviews of students and personnel, the aim is to explore 1) local implementation and measures to bring more students through the two first years of vocational upper secondary education, 2) how the management, the teachers of vocational and general studies and other staff work to support successful completion for the students , 3) how the young people experience their schooling, and the school’s preparation for further educational/vocational career and future life, and 4) how institutional, social and pedagogical educational contexts and processes might enhance or obstruct successful transitions to further education and work for students at risk .

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anne-Lise Arnesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold

Sigmund Egil Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Kjersti E. Lien Holte

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold

Eva Martinsen Dyrnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Elevers vei mot yrkeskompetanse -tilrettelegging av opplæring (unntatt offentlighet).

Arnesen, Anne-Lise; Nilsen, Sigmund Egil; Holte, Kjersti E. Lien; Dyrnes, Eva Martinsen. 2013, HIØ, OSLOMETRapport

Special education – special risk? Troubling pathways to vocational competence for young people in upper secondary education.

Arnesen, Anne-Lise; Dyrnes, Eva Martinsen; Holte, Kjersti E. Lien. 2013, ATEE conference. HIØVitenskapelig foredrag

“When One Door Shuts, Another Opens”! How Young People ‘At Risk’ Experience their Schooling towards a Vocational Career.

Arnesen, Anne-Lise; Holte, Kjersti E. Lien; Dyrnes, Eva Martinsen. 2013, ECER conference. HIØVitenskapelig foredrag
1 - 4 av 4