Cristin-prosjekt-ID: 436783
Sist endret: 14. januar 2015 10:55
Cristin-prosjekt-ID: 436783
Sist endret: 14. januar 2015 10:55
Prosjekt

Nord-Sør samarbeid (Afrika-nettverket)- utveksling av sykepleierstudenter

prosjektleder

Berit Johannessen
ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Agder

Tidsramme

Avsluttet
Start: 5. august 2013 Slutt: 31. januar 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nord-Sør samarbeid (Afrika-nettverket)- utveksling av sykepleierstudenter

Sammendrag

Prosjektet er en videreutvikling av flere års erfaring med studentutveksling i Afrikanske land. Vi er i ferd med å bygge opp et nasjonalt nettverk med fokus på forskingssamarbeid mellom institusjoner i Norge og ulike afrikanske land som vi har samarbeidsavtaler med. Foreløpig skisseres 5 delprosjekt: 1. Tekstanalyse av refleksjonsnotat fra sykepleierstudenter på utveksling i Afrika 2. Lokale erfaringer med tilstedeværelsen av norske sykepleierstudenter i Tanga, Tanzania 3. Etiske utfordringer i Nord-Sør-samarbeid. 4. Helsepersonells erfaringer fra simulering der det trenes på bruk av ISBAR-kommunikasjon mellom leger og spesialsykepleiere/spesialstudenter- samarbeid med Port Elizabeth 5. Alkoholvaner hos gravide kvinner i Tanga, Tanzania

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet er en videreutvikling av flere års erfaring med studentutveksling i Afrikanske land. Vi er i ferd med å bygge opp et nasjonalt nettverk med fokus på forskingssamarbeid mellom institusjoner i Norge og ulike afrikanske land som vi har samarbeidsavtaler med. Foreløpig skisseres 5 delprosjekt: 1. Tekstanalyse av refleksjonsnotat fra sykepleierstudenter på utveksling i Afrika 2. Lokale erfaringer med tilstedeværelsen av norske sykepleierstudenter i Tanga, Tanzania 3. Etiske utfordringer i Nord-Sør-samarbeid. 4. Helsepersonells erfaringer fra simulering der det trenes på bruk av ISBAR-kommunikasjon mellom leger og spesialsykepleiere/spesialstudenter- samarbeid med Port Elizabeth 5. Alkoholvaner hos gravide kvinner i Tanga, Tanzania

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Berit Johannessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger
1 - 1 av 1