Cristin-prosjekt-ID: 436841
Sist endret: 24. januar 2019, 15:03

Cristin-prosjekt-ID: 436841
Sist endret: 24. januar 2019, 15:03
Prosjekt

Tidlig intervensjon – Mestrende barn (TIM)

prosjektleder

Simon-Peter Neumer
ved RBUP Øst og Sør

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • RBUP Øst og Sør

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 228846

Tidsramme

Avsluttet
Start: 27. januar 2014 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tidlig intervensjon – Mestrende barn (TIM)

Vitenskapelig sammendrag

Formål

Angst og depresjon er hyppig forekommende lidelser som uten intervensjon kan bli kroniske. Det har de siste årene vært økende interesse for å forebygge disse lidelsene ved å sette inn tiltak tidlig. Det er få forebyggende studier på barn, men forskning antyder at lavterskel tilbud gitt til risikogrupper kan redusere forekomst og utvikling av depressive og engstelige symptomer.

Et nytt lavterskel tiltak kalt Mestrende Barn, er utprøvd i en pilotundersøkelse. Programmet skal nå effektevalueres i en matchet, randomisert kontrollert studie med 560 barn i 30 skoler. Hovedmålsettingen med studien er å undersøke programmets effekt på utvalgte symptomer, moderatorer for en eventuell positiv effekt og aspekter som er viktig for implementering av programmet.

Forskningsmetode

Identifikasjon og utvelgelse av barn vil bli basert på erfaringer fra pilotundersøkelsen av programmet. Deltakere som ønskes rekruttert til prosjektet er barn i alderen 8 – 11 år (4 - 6. klasse trinn) som er noe mer engstelige og triste enn sine jevnaldrende, og som dermed kan være i risiko for å utvikle angstlidelser eller depresjon.

Studien vil bli presentert på alle skolene av prosjektet og foresatte få informasjon om programmet. Barna som har meldt sin interesse for å delta og har samtykke fra foresatte vil fylle ut symptommål på blant annet angst og depresjon. Alle barn på tiltaksskolene som indikerer et symptomnivå på selvrapport på minimum ett standardavvik over gjennomsnittet for angst og/eller depresjon, vil få tilbud om deltakelse i programmet. Mestrende Barn har basis i kognitiv atferdsterapi og er basert på to etablerte amerikanske programmer med god forskningsstøtte. I kontrollskolene vil lærere og skolehelsesøster få tilbud om et halvdags seminar.

Prosjektet er basert på et aktivt samarbeid med RKBU Midt Norge, RKBU Nord Norge og R.BUP Øst og sør. Ved hver region består forskningsgruppen av en forskningsleder, en prosjektkoordinator og en stipendiat. Hvert regionale senter etablerer et aktivt samarbeid med administrasjonen og ledelsen i aktuelle kommuner og med aktuelle skoler.

Resultater

Mestrende Barn, er utprøvd i en pilotundersøkelse hvor rekrutteringsstrategier, brukerfornøydhet og opplevd stigma ved deltakelse i et indikert tiltak ble undersøkt. Prosjektet har fått støtte fra Norsk Forskningsråd.

Praktisk Betydning og forskningsmessige implikasjoner

Det forventes at prosjektet vil gi ressurspersoner i kommunetjenesten kunnskap i evidensbaserte metoder og dermed forbedre kvaliteten på tjenesten. I tillegg vil vi få verdifull kunnskap om effekten av programmet. Gjennom prosjektet vil man nå barn som ellers ikke ville ha fått hjelp, og samtidig legges det til rette for at tiltaket i fremtiden kan gjøres tilgjengelig for flere barn med samme behov.

 

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Simon-Peter Neumer

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved RBUP Øst og Sør

Mona Elisabeth S Løvaas

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for psykologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kristin Dagmar Martinsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør
Aktiv cristin-person

Solveig Holen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør

Anne Liv Askeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Mestrende barn - bakgrunn og resultater.

Martinsen, Kristin Dagmar. 2017, Faglig innlegg. UIOFaglig foredrag

Tidlig Intervensjon Mestrende barn (TIM-studien).

Martinsen, Kristin Dagmar. 2017, Nordlyskonferansen. UIOFaglig foredrag

Indicated prevention of anxiety and depression in school children: Preliminary results from a randomized controlled trial of a new transdiagnostic intervention.

Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Waaktaar, Trine; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode. 2017, Society for Prevention Research. UIT, STOLAV, NTNU, UIO, RBUPVitenskapelig foredrag

Exploring the associations between school functioning and symptoms of anxiety and/or depression in young school children.

Pedersen, Marit Løtveit; Holen, Solveig; Neumer, Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua; Løvaas, Mona Elisabeth S; Sund, Anne Mari. 2017, The Society for Prevention Research (SPR). UIT, STOLAV, NTNU, UIO, RBUPPoster

Emotion regulation and its relation to symptoms of anxiety and depression in children. Does parental gender have a differentiating role? .

Løvaas, Mona Elisabeth S; Sund, Anne Mari; Patras, Joshua; Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter; Holen, Solveig; Reinfjell, Trude; Adolfsen, Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Pedersen, Marit Løtveit. 2017, Society of preventive research (SPR). UIT, STOLAV, NTNU, UIO, RBUPPoster
1 - 5 av 62 | Neste | Siste »