Cristin-prosjekt-ID: 436888
Sist endret: 2. desember 2015 14:00

Cristin-prosjekt-ID: 436888
Sist endret: 2. desember 2015 14:00
Prosjekt

Diversitet i lærerutdanningene (DILUT)

prosjektleder

Thor Andre Skrefsrud
ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Høgskolen i Innlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2014 Slutt: 30. juni 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Diversitet i lærerutdanningene (DILUT)

Vitenskapelig sammendrag

Forskningsprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom fagpersoner ved HiOA og HH. Prosjektet retter fokus mot institusjonenes valg av flerkulturell profil på sine utdanninger og søker ny forskningsbasert kunnskap om hva denne eventuelt nærmere består i, og om flerkulturelle perspektiver eventuelt er et normalperspektiv i utdanningene. Det søkes også kunnskap om hva tilsatte legger i begreper som diversitet, mangfold, flerspråklighet, flerkulturalitet og interkulturell kompetanse. Målet er å bidra til en felles bevisstgjøring om flerkulturelle problemstillinger i en rekke fag ved de to lærerutdanningsinstitusjonene, dette som en intern kompetanseheving fram mot gjennomføringen av en bredere kompetanseheving gjennom etter- og videreutdanning innenfor barnehage og skole i perioden 2015-2017. Prosjektet har som produktmål en vitenskapelig antologi; Inspirasjoner. Prosjektet er finansiert av Udir.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Thor Andre Skrefsrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet
Aktiv cristin-person

Aslaug Andreassen Becher

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Anne Marit Vesteraas Danbolt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet

Inger Mokkelbost Haug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

Gunhild Tveit Randen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for humanistiske fag ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 18 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Diversitet i lærerutdanningene. Bidrag til en profesjonsorientert forståelse av fag og kunnskapsområder.

Skrefsrud, Thor-Andre; Østberg, Sissel. 2015, Norsk pedagogisk tidsskrift. HINN, OSLOMETVitenskapelig artikkel

Hvordan lærerutdannere forstår språklig og kulturelt mangfold.

Skrefsrud, Thor-Andre. 2015, Samspill mellom forskning, utdanning og utvikling. Kompetanse for mangfold. HINNVitenskapelig foredrag

Diversitet i lærerutdanningene - med kolleger som informanter.

Skrefsrud, Thor-Andre. 2015, Forum for Barnehagevitenskap. HINNVitenskapelig foredrag

Om å finne og bruke skjulte skatter - mangfold som ressurs i grunnskole og lærerutdanning.

Nicolaisen, Tove; Nergård, Mette Elisabeth. 2015, GFU-skolen. OSLOMETFaglig foredrag

Diversity in Teacher Education.

Skrefsrud, Thor-Andre. 2014, NERA 42nd Congress. HINNVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »