Cristin-prosjekt-ID: 436966
Sist endret: 18. desember 2014 14:23
Cristin-prosjekt-ID: 436966
Sist endret: 18. desember 2014 14:23
Prosjekt

The Relevance of Physical Activity Contexts in the every-day life of adolescents (REPAC)

prosjektleder

Reidar Säfvenbom
ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk ved Norges idrettshøgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold
 • Østfold fylke
 • Norges idrettshøgskole

Tidsramme

Avsluttet
Start: 18. september 2013 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

The Relevance of Physical Activity Contexts in the every-day life of adolescents (REPAC)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Reidar Säfvenbom

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk ved Norges idrettshøgskole

Irina Burchard Erdvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Idrettshøgskolen Innlandet ved Høgskolen i Innlandet

Birgitte Nordahl Husebye

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold

Tommy Haugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for folkehelse, idrett og ernæring ved Universitetet i Agder

Per Midthaugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Seksjon for coaching og psykologi ved Norges idrettshøgskole
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »