Cristin-prosjekt-ID: 437550
Sist endret: 3. april 2017, 10:17

Cristin-prosjekt-ID: 437550
Sist endret: 3. april 2017, 10:17
Prosjekt

Ungdomstrinn i utvikling

prosjektleder

Kjersti Sørmoen Håland
ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon

Telefon
62 43 00 00
Sted
Kjersti Håland

Tidsramme

Avsluttet
Start: 13. august 2013 Slutt: 20. juni 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ungdomstrinn i utvikling

Vitenskapelig sammendrag

Skolebasert kompetanseutvikling. Integrering av de grunnleggende ferdighetene i alle fag. Utvikle bedre læringsmiljø og vurderingspraklsis, tydelig ledelse og utvikling av skolen som lærende organisasjon.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjersti Sørmoen Håland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Ann-Cathrin Faldet

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

Hege Knudsmoen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Lars Arild Myhr

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet
1 - 4 av 4