Cristin-prosjekt-ID: 437987
Sist endret: 1. november 2017, 11:11

Cristin-prosjekt-ID: 437987
Sist endret: 1. november 2017, 11:11
Prosjekt

Undersøking av kommunikasjon hos barn med ADHD, barn med ASD og barn med spesifikke sptåkvanskar

prosjektleder

Wenche Andersen Helland
ved Klinikk for psykisk helsevern ved Helse Fonna HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Klinikk for psykisk helsevern ved Helse Fonna HF

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 500.000
 • Andre
  Prosjektkode: 51379

Kontaktinformasjon

Sted
Nasjonalt kompetansesenter for ADHS, TS og narkolepsi

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2010 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Undersøking av kommunikasjon hos barn med ADHD, barn med ASD og barn med spesifikke sptåkvanskar

prosjektdeltakere

prosjektleder

Wenche Andersen Helland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Klinikk for psykisk helsevern ved Helse Fonna HF

Turid Helland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Mikael Heimann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Linköpings universitet

Maj-Britt Rocio Posserud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Astri Lundervold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Stable associations between behavioral problems and language impairments across childhood - The importance of pragmatic language problems.

Helland, Wenche A; Lundervold, Astri ; Heimann, Mikael; Posserud, Maj-Britt Rocio. 2014, Research in Developmental Disabilities. HELSEFONNA, NORCE, LIU, HAUKELAND, STATPED, UIBVitenskapelig artikkel

Language Impairments in children With ADHD and in Children With Reading Disorder.

Helland, Wenche Andersen; Posserud, Maj-Britt Rocio; Helland, Turid; Heimann, Mikael; Lundervold, Astri . 2016, Journal of Attention Disorders. HELSEFONNA, NORCE, LIU, HAUKELAND, STATPED, KGJ, UIBVitenskapelig artikkel

Language profiles and mental health problems in children with specific language impairment and children with ADHD.

Helland, Wenche Andersen; Helland, Turid; Heimann, Mikael. 2014, Journal of Attention Disorders. HELSEFONNA, LIU, STATPED, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 3 av 3