Cristin-prosjekt-ID: 438131
Sist endret: 30. september 2015, 22:25

Cristin-prosjekt-ID: 438131
Sist endret: 30. september 2015, 22:25
Prosjekt

Nutrition and health among immigrant infants and children (InnBaKost)

prosjektleder

Liv Elin Torheim
ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Oslo universitetssykehus HF
 • Folkehelseinstituttet
 • Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo
 • Forskningsstiftelsen Fafo

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2012/1461

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 213460

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Ernæring

Emneord

Migrasjonshelse • Samfunnsernæring • Kosthold • Barnehelse

Tidsramme

Avsluttet
Start: 2. april 2012 Slutt: 15. april 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nutrition and health among immigrant infants and children (InnBaKost)

Sammendrag

I Norge vet vi lite om hva småbarn med innvandringsbakgrunn spiser, da denne gruppen ikke har vært inkludert i de nasjonale kostholdsundersøkelsene av småbarn. Grunnen er at metodene som brukes i disse nasjonale undersøkelsene er antatt å ikke passe til innvandrere på grunn ulik matkultur og mulige språkutfordringer. Det er imidlertid viktig å vite mer om hva barn med innvandringsbakgrunn spiser, og hvorfor de blir gitt den maten, for å kunne utvikle tilpassede og kultursensitive tiltak og råd om helse og ernæring. Kosthold blant småbarn er viktig for barnas helse og utvikling, og det er viktig å tidlig etablere god ammepraksis og sunne kostholdsvaner. Dette er bakgrunn for prosjektet "Nutrition and health among immigrant infants and children" (InnBaKost) som er en longitudinell ernæringsstudie som inkluderer barn med mødre innvandret fra Irak og Somalia. Studien har en kvantitativ og en kvalitativ delkomponent. Den kvantitative delstudien har som mål å kartlegge barnas kostholdet. Den kvalitative delstudien består av dybdeintervjuer som gjennomføres med barnas mødre om hvorfor de gir den maten de gir, hva slags helseinformasjon de får og hvordan de opplever ernæringsinformasjonen fra helsestasjonen sammenlignet med råd fra sine sosiale nettverk. I begge delstudiene intervjues mødrene når barna er 6, 12 og 24 måneder. I den kvantitative delen føles om lag 100 barn med bakgrunn fra hvert land og i den kvalitative delen følges om lag 15 kvinner fra hvert land. En stipendiat, en prosjektassistent og flere feltarbeidere/tolker er ansatt på prosjektet. I tillegg er forskere fra en rekke utdannings- og forskningsinstitusjoner i Norge tilknyttet prosjektet. Flere masterstudenter fra Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus har tatt/tar sine masteroppgaver på prosjektet.

Vitenskapelig sammendrag

The main objective of this project is to generate knowledge about diet and feeding practices of infants and children of immigrant background, in order to develop more culturally sensitive strategies for improving their nutrition and health situation. Specific objectives are to: 1. Assess the feeding practices and dietary intake of Norwegian-born infants and children with mothers born in Somalia or Iraq, at 6, 12 and 24 months of age 2. Investigate factors influencing Somali/Iraqi-born mothers' infant feeding choices and practices. Further, to explore the mothers' experiences of the meeting with the Norwegian health care system as well as the service providers' experiences (e.g. public health nurses) of the meeting with immigrant mothers

Metode

Kvalitativ delstudie: Dybdeintervju med ca 15 mødre fra Somalia og Irak når barna er 6, 12 og 24 måneder. Tema er amming (særlig ved 6 måneder), hva slags mat de gir barna, hvorfor de gir den maten de gir, hva slags helseinformasjon de får og hvordan de opplever ernæringsinformasjonen fra helsestasjonen sammenlignet med råd fra sine sosiale nettverk Kvanitativ studie: Food frequency questionnaire (FFQ) basert på skjema brukt i spedkost, ved 6 mnd. Gjentatte 24-timers recall ved 12 og 24 måneder. Bakgrunnsinformasjon. Vekt og høyde innhentes fra helsekort.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Liv Elin Torheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Marina Manuela de Paoli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Forskningsstiftelsen Fafo

Annhild Mosdøl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

Lene Frost Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Laura Terragni

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

InnBaKost 12 måneder 2013-2014. En undersøkelse av ammepraksis og kosthold blant norsk-somaliske og norsk-irakiske 12 måneder gamle barn i østlandsområdet.

Kolve, Cathrine Solheim; Grewal, Navnit Kaur; Terragni, Laura; Torheim, Liv Elin. 2016, Høgskolen i Oslo og Akershus. OSLOMETRapport

InnBaKost 6 måneder 2013-2014. En undersøkelse av ammepraksis og kosthold blant norsk-somaliske og norsk-irakiske 6 måneder gamle barn i østlandsområdet.

Grewal, Navnit Kaur; Kolve, Cathrine Solheim; Terragni, Laura; Torheim, Liv Elin. 2016, Høgskolen i Oslo og Akershus. OSLOMETRapport

Food and Nutrient Intake among 12-Month-Old Norwegian-Somali and Norwegian-Iraqi Infants.

Grewal, Navnit Kaur; Andersen, Lene Frost; Kolve, Cathrine Solheim; Kverndalen, Ingrid; Torheim, Liv Elin. 2016, Nutrients. OSLOMET, UIOVitenskapelig artikkel

Food and nutrient intake among 12-month-old Norwegian-Somali and Norwegian-Iraqi infants.

Grewal, Navnit Kaur; Andersen, Lene Frost; Kolve, Cathrine Solheim; Kverndalen, Ingrid; Torheim, Liv Elin. 2016, 6th European Conference on Migrant and Ethnic Minority Health . OSLOMET, UIOPoster

Dietary intake among 12-month-old Norwegian-Somali and Norwegian-Iraqi infants: the InnBaKost study.

Grewal, Navnit Kaur; Andersen, Lene Frost; Kolve, Cathrine Solheim; Kverndalen, Ingrid; Torheim, Liv Elin. 2016, 11th Nordic Nutrition Conference . OSLOMET, UIOPoster
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »