Cristin-prosjekt-ID: 438428
Sist endret: 12. februar 2014 14:17

Cristin-prosjekt-ID: 438428
Sist endret: 12. februar 2014 14:17
Prosjekt

Ernæringsstatus, helserelatert livskvalitet og fysisk funksjon blant eldre mennesker innlagt på geriatrisk avdeling

prosjektleder

Therese Brovold
ved Klinisk aktivitetsavdeling (KLA) ved Diakonhjemmet sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Klinisk aktivitetsavdeling (KLA) ved Diakonhjemmet sykehus

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/2306

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2014 Slutt: 1. februar 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ernæringsstatus, helserelatert livskvalitet og fysisk funksjon blant eldre mennesker innlagt på geriatrisk avdeling

prosjektdeltakere

prosjektleder

Therese Brovold

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Klinisk aktivitetsavdeling (KLA) ved Diakonhjemmet sykehus
1 - 1 av 1