Cristin-prosjekt-ID: 438511
Sist endret: 3. februar 2020 13:48

Cristin-prosjekt-ID: 438511
Sist endret: 3. februar 2020 13:48
Prosjekt

Rehabiliteringsopphold med OppfølgingsSamtaler (ROS)

prosjektleder

Ingvild Kjeken
ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) ved Diakonhjemmet sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) ved Diakonhjemmet sykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 98 80 26 14
Sted
Ingvild Kjeken

Tidsramme

Avsluttet
Start: 22. august 2011 Slutt: 28. februar 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Rehabiliteringsopphold med OppfølgingsSamtaler (ROS)

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ingvild Kjeken

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) ved Diakonhjemmet sykehus

Gunnhild Berdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) ved Diakonhjemmet sykehus
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Structured goal planning and supportive telephone followup in rheumatology care: results from a pragmatic stepped‐wedge cluster‐randomized trial.

Berdal, Gunnhild; Bø, Ingvild; Dager, Turid Nygaard; Dingsør, Anne; Eppeland, Siv Grødal; Hagfors, Jon; Hamnes, Bente; Mowinckel, Petter; Nielsen, Merete; Sand-Svartrud, Anne-Lene mfl.. 2018, Arthritis care & research. REVMA, DIAKONSYK, SØRLAND, MHH, BETANIENH, UNICARE, DIVNORSKVitenskapelig artikkel

Rehabilitation for patients with rheumatic diseases: Patient experiences of a structured goal planning and tailored follow-up programme.

Dager, Turid Nygaard; Kjeken, Ingvild; Berdal, Gunnhild; Sand-Svartrud, Anne-Lene; Bø, Ingvild; Dingsør, Anne; Eppeland, Siv Grødal; Hagfors, Jon; Hamnes, Bente; Nielsen, Merete mfl.. 2017, SAGE Open Medicine. REVMA, DIAKONSYK, UIO, SØRLAND, MHH, BETANIENH, DIVNORSKVitenskapelig artikkel

Aiming for a healthier life: a qualitative content analysis of rehabilitation goals in patients with rheumatic diseases.

Berdal, Gunnhild; Sand-Svartrud, Anne-Lene; Bø, Ingvild; Dager, Turid Nygaard; Dingsør, Anne; Eppeland, Siv Grødal; Hagfors, Jon; Hamnes, Bente; Nielsen, Merete; Slungaard, Bente mfl.. 2018, Disability and Rehabilitation. REVMA, DIAKONSYK, SØRLAND, MHH, BETANIENH, DIVNORSKVitenskapelig artikkel

Evaluation of a structured goal planning and tailored follow-up programme in rehabilitation for patients with rheumatic diseases: Protocol for a pragmatic, stepped-wedge cluster randomized trial.

Kjeken, Ingvild; Berdal, Gunnhild; Bø, Ingvild; Dager, Turid Nygaard ; Dingsør, Anne; Hagfors, Jon; Hamnes, Bente; Eppeland, Siv Grødal; Fjerstad, Elin ; Mowinckel, Petter mfl.. 2014, BMC Musculoskeletal Disorders. REVMA, DIAKONSYK, SØRLAND, MHH, BETANIENH, DIVNORSKVitenskapelig artikkel

Design and effects of supportive followup interventions in clinical care of patients with rheumatic diseases: A systematic review with meta-analysis.

Berdal, Gunnhild; Smedslund, Geir; Dagfinrud, Hanne ; Hagen, Kåre Birger; Kjeken, Ingvild. 2015, Arthritis care & research. FHI, DIAKONSYK, UIOVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 5