Cristin-prosjekt-ID: 439233
Sist endret: 5. juni 2014 14:59

Cristin-prosjekt-ID: 439233
Sist endret: 5. juni 2014 14:59
Prosjekt

Nye veier mot forbedring av flatskurvresistens i norske poteter

prosjektleder

Muath Alsheikh
ved Graminor AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Graminor AS
 • Norsk institutt for bioøkonomi

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2013 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nye veier mot forbedring av flatskurvresistens i norske poteter

Vitenskapelig sammendrag

Potet er den nest viktigste kulturveksten i Norge og den fjerde viktigste i verden. Flatskurv er en kvalitetssykdom på potet som forårsakes av noen få av mange arter i den jordboende bakterieslekten Streptomyces. Skurvsårene gir synlig kvalitetsforringelse og gjør i tillegg knollene mer utsatt for uttørking. Dette er således en viktig sykdom både for produsenter, omsetningsapparat og konsumenter. Det finnes ingen tilfredsstillende kjemiske metoder for bekjempelse av sykdommen. Det finnes heller ikke fullstendig resistens i kjente potetsorter, men det faktum at noen sorter er relativt robuste mot flatskurv tyder på at sykdommen kan bekjempes gjennom målrettet avl. En viktig målsetning for Graminor og det norske potetforedlingsprogrammet er derfor å utvikle nye sorter som har bedre eller helst fullstendig resistens mot flatskurv. Dette vil være et viktig ledd i å forbedre økonomisk utbytte fra potetavlinger. Hovedfokus i prosjektet er å effektivisere foredlingsprosessen i potet for utvikling av sykdomsresistente sorter gjennom etablering av molekylære markørteknikker. Første utfordring er å identifisere plantemateriale som divergerer med hensyn på sykdomsresistens. Som en del av dette arbeidet vil vi teste ut forskjellige metoder for effektiv resistensscreening (fenotyping). Videre vil vi identifisere molekylære markører som kan brukes for å identifisere flatskurvresistente sorter på et tidlig stadium i foredlingsprosessen. For fremtidig bekjempelse av flatskurv er det også viktig å få en dypere forståelse av hvilke faktorer som påvirker utviklingen av skurvangrep, og hvilke gener som er involvert i infeksjon og sykdomsutvikling hos både planta og bakterien. En liten del av prosjektet vil derfor gå til slik grunnleggende strategisk forskning. Prosjektet totalt vil bidra til å forbedre vår forståelse av en kompleks egenskap som resistens samtidig som det vil utvikles verktøy og plantemateriale for foredling av nye flatskurvresistente potetsorter.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Muath Alsheikh

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Graminor AS
Aktiv cristin-person

May Bente Brurberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Divisjon for bioteknologi og plantehelse ved Norsk institutt for bioøkonomi

Jahn Davik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Divisjon for bioteknologi og plantehelse ved Norsk institutt for bioøkonomi

Mariëlle Muskens

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 4 av 4