Cristin-prosjekt-ID: 439505
Sist endret: 3. mars 2014 11:32

Cristin-prosjekt-ID: 439505
Sist endret: 3. mars 2014 11:32
Prosjekt

Longitudinell ultralydstudie av RA pasienter som starter biologisk behandling. En utvidelse av NORDMAR-studien.

prosjektleder

Hilde Berner Hammer
ved Revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2009 Slutt: 20. januar 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Longitudinell ultralydstudie av RA pasienter som starter biologisk behandling. En utvidelse av NORDMAR-studien.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hilde Berner Hammer

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus
1 - 1 av 1