Cristin-prosjekt-ID: 439508
Sist endret: 3. mars 2014 12:31

Cristin-prosjekt-ID: 439508
Sist endret: 3. mars 2014 12:31
Prosjekt

"Longitudinal ultrasonographic study of SpA patients starting frist time or switching to a new biological therapy."En utvidelse av NORDMARD studien.

prosjektleder

Hilde Berner Hammer
ved Revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2010 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

"Longitudinal ultrasonographic study of SpA patients starting frist time or switching to a new biological therapy."En utvidelse av NORDMARD studien.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hilde Berner Hammer

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus
1 - 1 av 1