Cristin-prosjekt-ID: 440625
Sist endret: 17. september 2014 13:40

Cristin-prosjekt-ID: 440625
Sist endret: 17. september 2014 13:40
Prosjekt

Psychotropic drug use among 0-17 year olds during 2004-2013

prosjektleder

Ingeborg Hartz
ved Institutt for folkehelse ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2014 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Psychotropic drug use among 0-17 year olds during 2004-2013

Metode

Data will be obtained from the Norwegian Prescription Database (NorPD;2004-2013). Psychotropic drugs included: ATC-group N05A (antipsychotics), N05B (anxiolytics), N05C (hypnotic/sedatives), N06A (antidepressants), N06B (stimulants), R06AD (phenotiazines).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingeborg Hartz

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for folkehelse ved Høgskolen i Innlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Universitetet i Oslo

Øystein Karlstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

Marte Handal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Administrasjonen ved institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo

Svetlana Skurtveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Anne Kjersti Myhrene Steffenak

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for folkehelse ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 5