Cristin-prosjekt-ID: 440952
Sist endret: 3. februar 2020, 12:01

Cristin-prosjekt-ID: 440952
Sist endret: 3. februar 2020, 12:01
Prosjekt

Legumes and seaweed as alternative protein sources for sheep

prosjektleder

Vibeke Lind
ved Divisjon for matproduksjon og samfunn ved Norsk institutt for bioøkonomi

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norsk institutt for bioøkonomi

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 7.997.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 233682/E50

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Ernæring • Landbruksfag • Akvakultur • Parasittologi • Fôring

Emneord

Sau • Makroalger • Parasitter • Protein • Aminosyrer

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
+4793499436
Sted
Vibeke Lind

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2014 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Legumes and seaweed as alternative protein sources for sheep

Populærvitenskapelig sammendrag

Det viktigste resultatene prosjektet har kommet frem til, og som har fått mest fokus, er bruk av makroalger som en alternativ proteinkilde i fôr til drøvtyggere. I søknaden var det lagt vekt på også bruken av kvitkløver og tiriltunge. Kvitkløver ble testet ut som fôr med lovende resultat. Etablering av tiriltunge ble mer utfordrende enn test-produksjonen i forkant av søknaden visste, og vi kunne ikke gjennomføre forsøk med denne art. Alle de involverte institutter i søknaden, NIBIO og Nordlandsforskning i Norge, Aarhus Universitet i Danmark, FiBL i Sveits og CSIC i Spania, bidro til at prosjektet ble gjennomført på en god måte. Alle institutter hadde viktige oppgaver som hver for seg medførte aktivitet hos en av de andre. Prosjektet var knyttet sammen slik at alle måtte bidra for å lykkes.

Vitenskapelig sammendrag

The main objective of this project is to identify alternative protein sources,where locally produced legumes and seaweed seems to be the most suitable, sustainable and environmental friendly sources as alternatives to imported soya.

The project will challenge farmers and public authorities to the issue between the uses of imported versus locally produced feed ingredients in Norwegian livestock production. The social science approach will be followed up by experiments of such ingredients to evaluate their suitability in terms of nutritional value, effect on methane gas emissions and animal health on sheep. The prohibition in the use of animal and fish protein subsequent to the BSE crisis in the 1990's produced a gap in the supply of protein to ruminants.

The Norwegian meat production is highly depending on imported protein sources and soya became the most suitable protein source. However, in 1996 the Norwegian government forbid import and use of GMO-ingredients in animal feeds. The increasing demand for feed worldwide includes also that of GMO-free soya which subsequently is difficult to find.

Focus for covering the demand for protein sources in Norwegian concentrate should be put on locally produced products such as legumes and seaweed. With sheep used as the experimental animal, the project will screen and investigate a number of legumes and red and green seaweed to determine the species best suited as alternative protein sources.

The project will map characteristics important for a high growth rate in lambs; reducing the emission of enteric methane and reduce the burden of gastro-intestinal nematodes.

The project will include a work-package addressing the individual and managerial perceptions on obstacles and opportunities following an altered protein supply change. The results are expected to supplement and stimulate the production of environmental friendly and locally produced protein sources in the Arctic region.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Vibeke Lind

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Divisjon for matproduksjon og samfunn ved Norsk institutt for bioøkonomi
Aktiv cristin-person

Margarita Novoa-Garrido

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nord universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk institutt for bioøkonomi

Felix Heckendorn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Research Institute of Organic Agriculture

Ingrid Bay-Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nordlandsforskning

Martin Riis Weisbjerg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Aarhus Universitet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Ruminal Fermentation, Growth Rate and Methane Production in Sheep Fed Diets Including White Clover, Soybean Meal or Porphyra sp.

Lind, Vibeke; Weisbjerg, Martin Riis; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Fernandez-Yepes, Julia E.; Arbesú, Lesly; Molina-Alcaide, Eduarda. 2020, Animals. NIBIO, AU, CSICVitenskapelig artikkel

Har tang potentiale som foder til drøvtyggere?

Weisbjerg, Martin Riis; Novoa-Garrido, Margarita; Lind, Vibeke. 2019, Ny KvægForskning. NIBIO, AU, NORDPopulærvitenskapelig artikkel

Drøvtyggere og klimaavtrykk med fokus på kraftfôr.

Lind, Vibeke. 2019, FAgsamling. NIBIOFaglig foredrag

Drøvtyggere og klimaavtrykk.

Lind, Vibeke. 2019, FoU verksted . NIBIOFaglig foredrag

Variability and potential of seaweeds as ingredients of ruminant diets: An in vitro study.

de la Moneda, Ana; Carro, Maria Dolores; Weisbjerg, Martin Riis; Roleda, Michael; Lind, Vibeke; Novoa-Garrido, Margarita; Molina-Alcaide, Eduarda. 2019, Animals. NIBIO, UPM, AU, CSIC, NORD, UotPDVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 31 | Neste | Siste »