Cristin-prosjekt-ID: 441328
Sist endret: 13. februar 2017 11:22

Cristin-prosjekt-ID: 441328
Sist endret: 13. februar 2017 11:22
Prosjekt

Estetiske læreprosesser

prosjektleder

Heidi Marian Haraldsen
ved Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2013 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Estetiske læreprosesser

Vitenskapelig sammendrag

Pågående FOU prosjekt om estetiske læreprosesser relatert til et dansefilm kunstpedagogisk prosjekt på en ungdomsskole i det nye valgfaget «Produksjon for sal og scene». Aksjonsforskning og læreplananalyse om:

del 1: kunstprosjekt og filmproduksjon samt skriftlig rapport for kunstprosjektet er gjennomført og publisert ved Nasjonalt Senter for Kunst og Kultur i opplæringen, våren 2013. Dansefilmen «Hollaback girl». Hvor jeg har koreografi og regi. Varighet: 5 min.

del 2: Teoretisk analyse og refleksjon (forskningsdel) planlegges ferdigstilt 2014 og rapporteres i 2014 som rapport og/eller artikkel og vitenskapelig foredrag. Ekstern finansiering gjennom stimuleringsmidler fra Utdanningsdirektoratet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Heidi Marian Haraldsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Estetiske læreprosesser.

Haraldsen, Heidi; Kalsnes, Signe. 2015, Rådsmøte, Nasjonalt Råd for Lærerutdanning . KHIO, NMHVitenskapelig foredrag

Hollaback girl.

Haraldsen, Heidi. 2013, KHIOFilm
1 - 3 av 3