Cristin-prosjekt-ID: 441455
Sist endret: 22. desember 2014, 14:36

Cristin-prosjekt-ID: 441455
Sist endret: 22. desember 2014, 14:36
Prosjekt

Evaluering av Utlendingsnemndas kartlegging av barns situasjon i asylsaker. Oppdrag fra Justis - og beredskapsdepartementet

prosjektleder

Elisabeth Gording Stang
ved Bachelorstudiet i barnevern ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Sosialantropologi • Rettsvitenskap

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2013 Slutt: 22. januar 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av Utlendingsnemndas kartlegging av barns situasjon i asylsaker. Oppdrag fra Justis - og beredskapsdepartementet

Vitenskapelig sammendrag

Oppdrag fra Justisdepartementet. En undersøkelse om hvordan Utlendingsnemnda kartlegger barns situasjon i asylsaker, herunder i hvilken grad og hvordan UNE praktiserer høring av barn. Et hovedinntrykk er at saksbehandlingen er grundig og barns situasjon blir godt belyst, særlig når det gjelder oppholdet i Norge. Situasjonen før flukt og ved retur, er i noen saker dårligere belyst. Praksis viser at ikke alle barn blir hørt eller tilbys en barnesamtale med UDI eller UNE, noe som ikke er i tråd med FNs barnekonvensjon. Rapporten fra prosjektet inneholder en rekke vurderinger og anbefalinger for praksis, herunder alternative former for høring av barn, og forslag til justeringer i regelverket for å styrke barns rettsstilling i asylsaker.

Metode

Intervjuer med saksbehandlere og nemndledere i UNE og UDI, analyse av 18 saker med alle tilhørende saksdokumenter (UNE), analyse av offentlige dokumenter og analyse av rettskilder, herunder FNs barnekonvensjon artikkel 12.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elisabeth Gording Stang

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Bachelorstudiet i barnevern ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Hilde Lidén

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnsforskning
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

1 - 1 av 1