Cristin-prosjekt-ID: 441459
Sist endret: 3. april 2014, 00:35

Cristin-prosjekt-ID: 441459
Sist endret: 3. april 2014, 00:35
Prosjekt

INTERIMP: Improvisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekst

prosjektleder

Lisa Dillan
ved Fagseksjon for improvisert musikk, jazz og folkemusikk ved Norges musikkhøgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges musikkhøgskole
 • Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo

Klassifisering

Emneord

Improvisasjon • Dans • Musikk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2012 Slutt: 1. juli 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

INTERIMP: Improvisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekst

Sammendrag

Dansere: Ingunn Rimestad / Cecilie Lindeman Steen / Siri Jøntvedt (KHiO) Musikere: Sidsel Endresen / Ivar Grydeland / Lisa Dillan (NMH) Prosjektleder: Lisa Dillan (NMH) Ensemblet er satt sammen av de respektive institusjonene. Hovedformålet med prosjektet er å utforske møtepunktet mellom de to ulike mediene musikk og dans igjennom improvisasjon som øve ,- og forestillingsform. Vi ønsker å utvide blikket og få ytterligere erfaring med de særegne mediale møtepunktene, og bli bedre kjent med ulike praksiser og koder man finner i de mediene vi inkluderer. Prosjektet har en ramme på tre år, og avsluttes 1. juli 2015. Gjennom regelmessige workshops og visninger for publikum eksperimenterer, observerer og vurderer vi. For hver nye runde i denne sirkelen, dukker nye problemer, spørsmål og emner opp. Lyden av danseren, bevegelsene til musikeren, når er man på ? Når er man av? Hvor og hva sparker i gang et reelt samspill mellom de ulike mediene?

Vitenskapelig sammendrag

Finansieringskilde: Prosjektprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Tittel

INTERIMP - Improvisation As Meeting Point In an Inter Media Context

Sammendrag

The Ensemble: Ingunn Rimestad (KHiO) Cecilie Lindeman Steen (KHiO) Siri Jøntvedt (KHiO) Sidsel Endresen (NMH) Ivar Grydeland (NMH) Lisa Dillan (NMH) Project Manager: Lisa Dillan (NMH) Artistic Research Councilor: Darla Crispin The main purpose of the project is to explore the meeting point between the two different medias music and dance through improvisation. Improvisation as performance – not solely to generate material. In workshops we have repeatedly experimented, observed and evaluated. And for each turn in this circle new problems, questions and topics emerge. The sound of the dancer, the movements of the musician, when to be on? When to be off? How to turn off? Where is off? Where and what is my motor? The project is ending 31st of July 2015.

Vitenskapelig sammendrag

This project is part of the Programme for Artistic Research, and is a collaboration between the Norwegian Academy of Music (NMH) and Oslo National Academy of the Arts (KHiO).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lisa Dillan

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fagseksjon for improvisert musikk, jazz og folkemusikk ved Norges musikkhøgskole

Cecilie Lindeman Steen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo
Aktiv cristin-person

Ingunn Rimestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Siri Jøntvedt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Sidsel Endresen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »