Cristin-prosjekt-ID: 441484
Sist endret: 27. mai 2015 10:07

Cristin-prosjekt-ID: 441484
Sist endret: 27. mai 2015 10:07
Prosjekt

TiM - Tiltak i matematikkundervisningen

prosjektleder

Anita Movik Simensen
ved Lærerutdanning og pedagogikk campus Alta ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Linköpings universitet
 • Lærerutdanning og pedagogikk campus Alta ved UiT Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Agder
 • Alta kommune

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 249.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 235669

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. januar 2014 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

TiM - Tiltak i matematikkundervisningen

Vitenskapelig sammendrag

Kvalifiseringsprosjektet vil ha fokus på å kartlegge nordnorske læreres syn på status og behov for undervisningstiltak for elever som presterer svakt i matematikk på ungdomstrinnet. Prosjektet tar sikte på å utprøve metoder for bruk i hovedstudien, deriblant intervjuer med lærere og elever på ungdomstrinnet og videregående skole, og opprettelsen av et lærings-fellesskap med lærere på ungdomstrinnet. Målet med kvalifiseringsprosjektet er å utarbeide en søknad til et hovedprosjekt der målene er å designe undervisningsopplegg for ungdomstrinnet som baserer seg på lærernes ønsker og uttrykte behov, og fortsette forskningen på frafalls-problematikk i Nord-Norge i et større realfaglig perspektiv. Hovedprosjektet skal bidra til økt kompetanse i regionen gjennom at lærere og forskere får større innsikt i den særskilte nord-norske frafallsproblematikken, og dermed kunne minske og forhindre mest mulig av frafallet.

Metode

Kvalitativ, intervju.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anita Movik Simensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Lærerutdanning og pedagogikk campus Alta ved UiT Norges arktiske universitet

Trude Sundtjønn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for matematiske fag ved Universitetet i Agder

Linda Gurvin Opheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for matematiske fag ved Universitetet i Agder

Anne Berit Fuglestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for matematiske fag ved Universitetet i Agder

Simon Goodchild

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for matematiske fag ved Universitetet i Agder
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »